„Nyní město čeká úklid celého území a zabezpečení bývalé drážní budovy,“ shrnula Kňákal Brožová.Výkup pozemků o celkové rozloze zhruba 60 tisíc čtverečních metrů rozkládajících se od ulice 5. května po ulici Partyzánskou ve čtvrti Svárov schválili českolipští zastupitelé v květnu loňského roku za cenu 22,6 milionu korun.

Kupní cenu město uhradilo ve dvou splátkách, necelých pět milionů Českým drahám zaplatilo v loňském roce, zbylých necelých 18 milionů pak v roce letošním. Zanedbanou lokalitu si město převzalo v dubnu a nyní už je v katastru nemovitostí vedeno jako vlastník. Společně s pozemky pak Česká Lípa získala i bývalou drážní budovu, na kterou už existuje demoliční výměr.

„Celé získané území je ve velmi zanedbaném stavu, ekologická zátěž však byla odstraněna ještě před tím, než město získalo pozemky do majetku. Do konce května na místě naši pracovníci zahájí kompletní úklid, aby plochu zbavili největšího nepořádku. Zároveň také zabezpečíme drážní budovu tak, aby se do ní už nikdo nedostal a nedocházelo tak k dalšímu hromadění nepořádku. Po vyčištění celé plochy zde plánujeme provádět průběžné menší úklidy, abychom získaný majetek udržovali v dobrém stavu,“ popsala další kroky starostka České Lípy Jitka Volfová a doplnila, že demolici drážní budovy město chystá na příští rok.

Vedení města na uvolněném prostoru počítá s tzv. polyfunkční zástavbou, tj. vybudováním prostor k podnikání i bydlení, a také s napojením městského dopravního okruhu na silnici I/9. „Chystaná výstavba je v souladu s platným územním plánem,“ doplnila mluvčí radnice.Poprvé se českolipské zastupitelstvo zabývalo výkupem těchto pozemků v roce 2010, tehdejší návrh kupní ceny ve výši 65 milionů korun ale zastupitelé nepřijali. Po zpracování průzkumu stupně staré ekologické zátěže území se kupní cena snížila na 53 milionů, ale ani tato cena nebyla pro zastupitele přijatelná. „Díky řadě jednání se podařilo snížit kupní cenu tak, aby byla pro město přijatelná. Získané pozemky jsou cennou rozvojovou plochou, se kterou do budoucna počítáme,“ řekla Jitka Volfová.