Zhruba desetina výdajů v rozpočtu města Česká Lípa letos připadne do školství. „Částka 111,3 milionu korun je určena na investice a provoz školských zařízení, bez mzdových nákladů,“ uvádí mluvčí českolipské radnice Eva Markgrafová.

Na provoz všech školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město, půjde 56 milionů korun a zhruba stejnou sumu pohltí investice do těchto zařízení.

FASÁDY A SPORTOVIŠTĚ

Za devět milionů korun se letos dočká budova stravovny Základní školy Partyzánská na Svárově například nového pláště.

Než nová fasáda, bude žákům jistě příjemnější například dokončení obnovy hřiště na Základní škole Slovanka. Zdejší sportoviště dříve nebylo příliš reprezentativní.

Běžecký ovál léta zarůstal plevelem a kromě zelené plochy se na něm skoro nic nenacházelo. To se má změnit například položením moderního tartanového povrchu a instalací zajímavých cvičebních prvků a dalšího příslušenství.

Mezi největší investiční projekty letos patří statické zajištění a oprava atria v ZŠ Jižní za asi 16 milionů korun. Prostor pro žáky pod širým nebem, semknutý školními budovami chválil už autor článku v Českolipském nástupu, který se věnoval slavnostnímu otevření školy v září 1977. V následujícím roce by ve škole mělo proběhnout také zateplení fasády a výměna oken.

NEKONEČNÉ INVESTICE

„V letošním roce bude dále bude zrekonstruováno školní hřiště a sociální zařízení na ZŠ Dr. Tyrše, rozvody vzduchotechniky na ZŠ Sever, provede se odvodnění objektu na ZŠ Pátova a opravy havarijního stavu střech na školských zařízeních,“ pokračuje v plánech na obnovu škol Markgrafová.

A to zatím pořádně nedošlo na nejmladší školu ve městě, ZŠ Lada. Zdejší veřejně přístupný areál už má nejlepší léta také za sebou. Dílčí rekonstrukce na škole probíhají už probíhají. Komplet nové je například osvětlení tříd.

Sportoviště Lípa musí obnovovat postupně. Letos dokončí zmíněnou Slovanku a od loňského roku se mohou těšit z lepšího venkovního areálu také na ZŠ Sever.

Celkem Česká Lípa provozuje na více pracovištích osm základních škol, jednu speciální a praktickou a sedm mateřských škol. Do skupiny školských zařízení spadá také Dům dětí a mládeže Libertin a Základní umělecká škola.