Jako partner ale chce Lípa dál spolupracovat i s letos založenou destinací Máchův kraj v jižní části okresu. 

„Jsme na rozhraní mezi oběma sdruženími, vstoupit město smí jen do jednoho z nich, ale spolupracovat chceme s oběma,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO). „S Máchovým krajem uzavřeme memorandum o partnerství. To znamená, že nebudeme platit žádný členský příspěvek, ale nic nám nebrání zapojit se do projektů, které nás budou zajímat,“ doplnila starostka.

Od členství v takzvaném destinačním managementu Lužické a Žitavské hory si zastupitelé slibují vyšší počet turistů v České Lípě, zapojení města do zajímavých projektů s možností čerpání dotací, navázání spolupráce s podnikateli a prohloubení vztahů s partnery v německém pohraničí.

„Vidíme tam velký potenciál pro cestovní ruch. Vznikají tam i zajímavé projekty a Lípa se do nich bude zapojovat,“ řekla Volfová.

Cílem destinačního managementu Lužické a Žitavské hory je především obnova zaniklé značky tohoto regionu, představení jeho atraktivity a unikátních míst, které zde mohou turisté navštívit. Už nyní jsou rozjeté konkrétní projekty, jako je Lužická pivní stezka, zapojení se do projektu propagace Křišťálového údolí nebo spolupráce s Filmovou kanceláří Liberec.

„V České Lípě máme skvěle fungující Regionální turistické informační centrum. Aby mohlo svoje aktivity rozvíjet a navazovat spolupráci s dalšími partnery, je vhodné, aby město bylo členem některého z existujících destinačních managementů,“ sdělil českolipský radní pro kulturu a cestovní ruch Michal Prokop (Živá Lípa).

Jak konstatoval, spojení s Lužickými a Žitavskými horami se mu zdá jako ideální, už jen díky dobré spolupráci s příspěvkovou organizací Lipý, infocentrem, Libereckým krajem a saskými partnery. „Žitava se navíc v letošním roce stala spolupracujícím městem České Lípy. Vstup do destinačního managementu na tyto snahy jen logicky navazuje,“ zmínil.

Podle ředitelky destinačního spolku Lužické a Žitavské hory Marie Kárové je Česká Lípa regionálním centrem a přirozenou vstupní branou do Lužických hor. „Díky úzké spolupráci s infocentrem máme možnost propagovat aktivity a turistické cíle celé destinace, a naopak pro město zajišťovat propagaci nabídek města Česká Lípa prostřednictvím informačních center a partnerů, formou on-line komunikace a propagace, ale i v rámci propagačních akcí vně destinace,“ uvedla Kárová.

Jak Kárová zdůraznila, město pořádá i řadu kulturních a sportovních podniků, které rozšíří nabídku pro návštěvníky Lužických hor. „Třeba v připravované Lužické pivní stezce hraje Česká Lípa důležitou roli, jelikož je jednou ze zastávek za místními minipivovary a pivovary v Lužických horách,“ připomněla ředitelka spolku.

Česká Lípa byla do současnosti pouze členem Svazku měst a obcí Novoborsko, kam každoročně přispívala částkou 200 tisíc korun. Tento členský příspěvek od nového roku město rozdělí. Novoborsku bude přispívat částkou 100 tisíc korun, stejně tak i Lužickým a Žitavským horám.

„Česká Lípa je aktivním členem dobrovolného svazku obcí, spolupráce probíhá v oblasti odborného poradenství, dále řešíme například společný záměr na vybudování psího útulku,“ poznamenala Jana Nastoupilová ze Svazku obcí Novoborska.