Letitý spor města Česká Lípa s dopravní společností VETT, která v Lípě dříve provozovala městskou hromadnou dopravu, donutil tento týden vedení města uspořádat mimořádné zasedání zastupitelů. Ti se sešli z jediného důvodu: soud městu stanovil za odvolání do čtvrtečního dne zaplatit soudní poplatek přibližně 1,7 milionu korun. Lípa ale platit nebude.

„Je to velice důležité téma, které spěchalo, nedalo se tedy čekat na řádný termín zasedání. Soud nám udělil zaplatit poplatek a my se museli rozhodnout, zdali ho zaplatíme nebo ne," říká Romana Žatecká, starostka města Česká Lípa.

Soud v minulosti zatím nepravomocně rozhodl o tom, že město Česká Lípa dostane od dopravní společnosti VETT pětatřicet milionu korun. „My jako město jsme se na konci loňského léta odvolali a požadovali jsme částku přes 70 milionu korun. S tímto odvoláním soud vyměřil poplatek právě 1,7 milionu korun," popisuje situaci Juraj Raninec, místostarosta České Lípy.

Pokud by vedení města odsouhlasilo zaplacení těchto poplatků, soud by dále rozhodoval o situaci, zda má společnost VETT zaplatit 70 milionu korun. Vzhledem k tomu, že zastupitelé odsouhlasili čásku 1,7 milionu neuhradit, bude spor dále pokračovat „jen" o původních 35 milionů korun.

„Částky sice znějí hezky, bavíme se o milionech, ale otázka je, jestli se bavíme o faktických milionech. Advokátní kancelář nám zprostředkovala informaci od exekutora, která zmiňuje, že společnost VETT je s majetkem na nule. Takže jsme se dostali do situace, kdy se bavíme o fiktivních financích," uvádí starostka.

Právě o informacei soudního exekutora, že firma VETT nemá žádný exekucí postižitelný majetek, se také na zasedání ve věci zaplatit, či ne zastupitelé opírali. Proto, ačkoliv dál probíhá lustrace majetku žalovaného, hrozí zcela reálná nevymahatelnost pohledávky města u firmy VETT.

„Od roku 2011 město zaplatilo za právní zastoupení v tomto sporu téměř 900 tisíc korun. Na soudních poplatcích pak dalších 1,1 milionu," říká Romana Žatecká.

Na mimořádném zastupitelstvu se z pětadvaceti zastupitelů sešlo pouhých 19. „Je pro mě zbabělost nepřijít na takovéto jednání. Myslím si, že každý, kdo kandiduje, by měl počítat s tím, že bude rozhodovat i v nepříjemných věcech. Některé omluvy lze akceptovat, bylo to zastupitelstvo mimořádné svolané z týdne na týden," uvádí starostka.

Kauza s bývalým dopravcem se v České Lípě táhne od roku 2004, kdy město poprvé oznámilo, že že smlouva s Vettem je vadná a že kvůli ní přichází o miliony.

Spory se začaly stupňovat od ledna 2007, kdy dopravce zrušil dvě linky do průmyslové zóny. V červnu 2007 pak radnice podala na firmu žalobu. V únoru 2008 firma VETT oznámila, že není schopna MHD v České Lípě dál provozovat.

Osm let sporu

V březnu 2008 začalo u Okresního soudu v České Lípě první soudní stání mezi městem Česká Lípa a firmou VETT. Tato první část sporu skončila v červenci 2013 až u Nejvyššího soudu ČR, který rozhodl, že smlouva podle které v České Lípě fungovala MHD je neplatná, a dal tak za pravdu městu Česká Lípa.

V květnu 2014 začalo opět u Okresního soudu v České Lípě 2. kolo celého sporu, ve kterém šlo o konkrétní částky. Město požadovalo vrácení sedmdesáti milionů korun z důvodu bezdůvodného obohacení. Firma Vett, která zajišťovala městskou hromadnou dopravu, inkasovala za tuto službu zálohové platby. Ty v letech 2003 až 2006 činily 116 milionů korun.

Žaloba stála na tvrzení, že smlouva, podle které VETT poskytoval veřejnou službu, je neplatná, protože neobsahuje přílohu o stanovení prokazatelné ztráty. Následně, rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 26. 6. 2015, bylo žalobě města Česká Lípa částečně vyhověno a žalovanému bylo uloženo zaplatit městu Česká Lípa 34 963 976,59 Kč s příslušenstvím. Ve zbytku žalované částky (tj. 35.548.045,25 Kč) byla žaloba zamítnuta.

Důvodem rozdílu mezi přiznaným plněním a žalovanou částkou byla soudem zvolená rozdílná metodika výpočtu ceny dopravního výkonu. Proti tomuto rozsudku se odvolaly obě strany sporu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a rozsudek proto nenabyl (ani z části) právní moci.

Současně s podáním odvolání podalo město Česká Lípa návrh na osvobození od soudního poplatku spojeného s podáním odvolání. Důvodem tohoto postupu jsou informace o dlouhodobě nepříznivé majetkové situaci žalovaného, což snižuje pravděpodobnost návratnosti soudního poplatku v případě úspěšnosti odvolání.

Okresní soud v České Lípě osvobození města Česká Lípa od soudního poplatku nepřiznal, a to usnesením ze dne 5. 8. 2015. Proti tomuto usnesení se město Česká Lípa odvolalo.

O tomto odvolání rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 19. 2. 2016 tak, že potvrdil usnesení okresního soudu; městu Česká Lípa tedy nebylo osvobození od soudního poplatku přiznáno.

Město se odvolalo i proti usnesení, kterým byl od soudního poplatku osvobozen v rozsahu 70% Vett a.s.. Aktuálním usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 19. 2. 2016 bylo odvolání města Česká Lípa odmítnuto, naopak žalovanému bylo přiznáno úplné osvobození od soudního poplatku.

Usnesením ze dne 5. 4. 2016 vyzval Okresní soud v České Lípě město Česká Lípa k zaplacení soudního poplatku za podání odvolání ve výši 1 777 400,- Kč, a to do 10 dnů od doručení tohoto usnesení. Proti tomuto usnesení se nelze odvolat. Vzhledem k tomu, že město ve středu rozhodlo poplatek nezaplatit, soud řízení o odvolání města Česká Lípa se zastaví.