„Již na začátku března jsme začali nejhorší výtluky opravovat pomocí technologie Silkot. Dva stroje ve městě pracovaly až do začátku dubna. Opravy technologií Silkot nás přišly na zhruba 700 tisíc korun. Nyní se už soustředíme na plánované opravy," uvedl místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.

Co je silkot? Stroj s hlavicí obsahující infra zářiče nejprve nahřeje inkriminované místo na teplotu 170 stupňů Celsia, to se poté vyplní teplou asfaltobetonovou směsí nebo recyklátem a ručně zaválcuje. Na opravované místo je možné vjet autem už po patnácti minutách.

Hotový je povrch vozovky v u mateřské školy Pastelka na Svárově, novotou září chodník před bytovkami v ulici Pod Holým vrchem nebo parkoviště v ulici Na Výsluní. Dokončené jsou rozjezdy v křižovatce ulic Vrchlického a Pod Hůrkou, chodník v Mariánské ulici, oprava povrchů ve Školní ulici a křižovatka Dubické a Mánesovy.

Pracuje se v ulici Jaroslava Seiferta a Petra Bezruče, rozjela se i oprava chodníku ve Svárovské ulici. Připravuje se oprava vozovky ve Východní ulici.

Hotovo by mělo být do začátku letních prázdnin. „V letošním roce plánujeme opravit několik tisíc metrů čtverečních vozovek a chodníků ve městě. Většina práce nás ještě čeká. Jediná ulice, která by se ale měla opravovat o prázdninách, je Bulharská ulice. Tam plánujeme velkoplošnou opravu, v letních měsících tudy nejezdí tolik aut, a tudíž by nemělo dojít k výrazným dopravním komplikacím," doplnil Jiří Kočandrle.