Talentované děti mohou z programu uhradit náklady na vybavení, dopravu nebo úhradu členských příspěvků. Podporovat chce město především starší manuálně zručné děti.

„V současné době se ve společnosti vytrácí obdiv a úcta k manuální dovednosti. Přitom řemeslo v Čechách vždy mělo zlaté dno. Nyní je čas vrátit řemeslu důstojnost. V rámci nově schváleného dotačního programu chceme nadaným dětem pomoci v jejich růstu, ovlivnit směřování jejich profesní, umělecké nebo sportovní dráhy. Věřím, že i díky tomu budou děti více spjaty s městem a budou na něj vzpomínat jako na své město," uvedla starostka České Lípy Romana Žatecká.

Kompletní znění programu včetně žádostí najdou lidé již nyní na webu města. K dispozici bude 150 tisíc korun, jeden žadatel může získat max. 30 tisíc. Program je určený pro děti od šesti do 19 let, respektive do věku, ve kterém dítě dokončí střední školu. Žádat o dotaci mohou jak rodiče, tak i zletilé děti, žádosti mohou podávat od 1. do 22. června. Kromě manuálně zručných dětí mají šanci získat dotaci i děti nadané v jazycích, přírodovědných a matematických oborech, také mladí sportovci nebo umělci. Kritérii hodnocení pak jsou kromě oboru činnosti také úroveň, které dítě dosahuje, bydliště, místo provozování činnosti a věk dítěte.

„S tímto programem začínáme letos úplně poprvé. Snažili jsme se jej proto nastavit tak, aby dotaci získala absolutní většina žadatelů, i když největší důraz klademe na podporu středoškoláků, kteří se věnují nějaké vědní nebo manuální činnosti. V průběhu posuzování žádostí však můžeme zjistit, že nastavená kritéria neodpovídají skutečným potřebám. Kritéria programu pro příští rok bychom tak podle došlých žádostí upravili," doplnila Romana Žatecká.

Došlé žádosti bude posuzovat zvláštní komise složená ze zástupců sportovního, kulturního i školského výboru zastupitelstva města. Peníze by město jednotlivým žadatelům mělo vyplácet po rozhodnutí zastupitelstva v září. Město však chce děti podporovat dlouhodobě, plánuje informovat o jejich úspěších v městských médiích, či zvát děti na akce města.