Nárůst trestné činnosti mladistvých byl hlavním tématem setkání ředitelů, výchovných poradců a preventistů z českolipských základních škol se zástupci Probační a mediační služby České republiky, Petrou Špinkovou a Janou Němcovou a Policie ČR, zastoupenou Petrem Rajtem, které se konalo pod záštitou místostarostky Aleny Šafránkové v pondělí 29. srpna na radnici v České Lípě.

„Od Probační a mediační služby, která v rámci své činnosti úzce spolupracuje s Policií České republiky, jsme obdrželi zajímavou nabídku na rozšíření spolupráce se školami na úseku osvěty v oblasti prevence kriminality, neboť v poslední době byl zaznamenán značný nárůst trestné činnosti z řad mladistvých. Ještě před začátkem nového školního roku jsme proto zprostředkovali toto setkání, kde byli přizvaní zástupci z našich základních škol seznámeni s charakteristikou trestného činu, průběhem trestního řízení, s pravomocemi sociálněprávní ochrany dětí a tak podobně. Zároveň se v této souvislosti dozvěděli, kde v takových případech končí kompetence školy a začíná práce orgánů činných v trestním řízení, " vysvětluje místostarostka Alena Šafránková.

Práce ředitelů, výchovných poradců a pedagogů je podle ní náročná a někdy je velmi obtížné neočekávanou situaci ve třídě nebo ve škole správně vyhodnotit a ihned vědět, jak se zachovat. „Cílem města proto je, aby školy měly i v takových případech maximum praktických informací," zdůrazňuje místostarostka a dodává, že Probační a mediační služba v rámci prevence nabídla školám také přednášky zaměřené například na šikanu.