Zajištění péče o hendikepované, příspěvek sportovním klubům nebo dotace na opravu fasády v historickém centru. To je jen část možností programů, ve kterých mohou spolky i jednotlivci žádat město Česká Lípa o finanční podporu.

Město plánuje v roce 2018 rozdat 29,4 miliony korun, což je o deset milionů víc než loni.

Zatímco do dotačních programů na podporu cestovního ruchu má podle schváleného návrhu rozpočtu putovat sto tisíc korun, na obnovu nemovitostí v městské památkové zóně už rovný milion.

Na kulturu Česká Lípa hodlá přispět částkou 1,7 milionů korun, do podpory investic a drobného podnikání čtyři miliony.

Nejvyšší částky půjdou do dotačních programů v oblasti sportu a sociálních služeb. Na oboje padne po zhruba deseti milionech, dohromady tedy více než dvě třetiny z rozdělované částky.

„Podpora registrovaných sociálních služeb v našem městě je pro nás jednou z priorit, vychytáváme výši potřebné podpory už dva roky. Ani stát, ani kraj dosud nepomohly stanovením toho, co a jak bude podporovat stát, co kraje a co města,“ uvádí starostka České Lípy Romana Žatecká s tím, že pro letošek v České Lípě rozhodli významně navýšit dotační programy.

„Abychom měli takzvaně své jisté, tedy peníze na fungování celé sítě sociálních služeb,“ říká starostka.