Sport, kultura, památková péče, prevence kriminality nebo cestovní ruch. Oblasti, které město Česká Lípa podporuje formou individuálních dotací. Odborné komise posuzovaly více než dvě stovky žádostí. Neúspěšných žadatelů bylo jen několik.

Největší počet zájemců o peníze byl mezi sportovci. Individuálních i skupinových žádostí v pěti kategoriích dostalo město sedmdesát. Podobně jako v ostatních dotovaných oblastech se museli uskromnit ti, kdo se přihlásili do kategorií s převisem poptávky nad vloni schválenou částku, případně byly jejich nároky dle hodnotící komise nepřiměřené. Například futsalový klub Démoni tak místo požadovaných 400 tisíc korun obdrží jen necelých 140 tisíc.

Na fotbalisty z mužského A týmu Lokomotivy a ze Spartaku Dubice se nedostalo vůbec. Podle komise nesplnili kritéria dotace.

„Nedostatečně reprezentují město v rámci kraje,“ vysvětluje Tomáš Binder, předkladatel návrhu a zároveň předseda výboru pro sport.

Ani jeden z žadatelů totiž nesplnil podmínku účasti sportovního kolektivu na minimálně krajských soutěžích v minulém a letošním roce. Triatlonista David Svatoň pro změnu nezaslal svou žádost ve stanoveném termínu.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nejvíce pokrácené byly dotace pro registrované sociální služby, tedy různé charity a sdružení zabývající se prací s postiženými, nemohoucími a sociálně znevýhodněnými spoluobčany. Dohromady žádali o 5,3 milionu korun, v programu však byla schválena jen necelá polovina této částky.


„Přerozdělena byla většina peněz, nedočerpaná byla jen jen malá část,“ uvádí mluvčí českolipské radnice Monika Bayerová. Například do podprogramu na podporu mladých talentů se nepřihlásil vůbec nikdo.