Nová vzniknou v Dolní Libchavě na křižovatce ulic U Šporky Vrbová a v ul. Arbesova u křižovatky s ul. Pátova a současně bude rozšířena kapacita stanoviště v Dolní Libchavě na otočce autobusů MHD.

Dále budou přistaveny menší nádoby na tento druh odpadů do nového Komunitního domu seniorů v Děčínské ulici, aby i oni mohli třídit obalový materiál přímo v objektu, kde mají aktuálně své bydliště.

Tímto krokem město umožňuje obyvatelům dalších lokalit odkládat do nádob papírové, plastové a skleněné obaly a tím snížit množství komunálního odpadu, který neskončí na skládce, ale bude použit jako druhotná surovina pro produkci nových výrobků.