Proti korupci chtěli bojovat snad všichni, kdo loni kandidovali v komunálních volbách. Představitelé českolipské radnice chtějí ukázat, že své předvolební sliby mysleli vážně a zapojili se do projektu Bez korupce. Za ním stojí dvě občanská sdružení – Oživení a vymentepolitiky.cz, která vytvořila online mapu České republiky, na níž města prezentují svá opatření v boji proti korupci.

„Chtěli jsme vhodnou formou prezentovat veřejnosti jak už realizovaná, tak i připravovaná protikorupční opatření. Zmíněný projekt nás oslovil pro svoji jednoduchost a otevřenost,“ předeslal místostarosta Jiří Kočandrle.

Na inernetové stránce www.mapa.bezkorupce.cz je Česká Lípa jedním z prvních dvanácti měst, z celkových 227, která na online mapě zveřejnila konkrétní kroky a tím se je zavázala uvést do praxe. Nakolik v jejich dodržování bude radnice úspěšná, mohou lidé sami ohodnotit přímo v mapě, popřípadě mohou porovnávat opatření mezi přihlášenými městy.

„Budeme společně s veřejností kontrolovat, do jaké míry politici vyslyšeli přání veřejnosti a podnikli skutečné kroky proti korupci. Jejich realizace se bude průběžně známkovat jako ve škole od jedničky do pětky,“ řekl ke smyslu mapu Jaroslav Kuchař z vymentepolitiky.cz. Kladně hodnocená opatření u jiných měst, ale i kritika vlastních nedostatků, nám mohou posloužit jako námět pro vylepšení celého systému transparentní správy města,“ podotkl Jiří Kočandrle.

Mezi devět priorit českolipské radnice například patří otevřené rozhodování orgánů města, transparentní veřejné zakázky, smluvní vztahy a hospodaření městských společností nebo jasně stanovená grantová politika.

„V rámci nakládání s obecním majetkem a veřejnými prostředky jsme nastavili pravidla pro veřejné zakázky nebo prodeje a pronájmy nemovitostí. Lidé mohou sledovat celý průběh veřejné zakázky, zveřejněny byly i veškeré smlouvy včetně dodatků. Zpřístupnili jsme jednání zastupitelstva na internetu, zveřejňujeme několik dní předem kompletní materiály projednávané na zasedání. Občané mají v krátké době po zasedání k dispozici kompletní zápis včetně usnesení a jmenného hlasování jednotlivých zastupitelů, případně audiovizuální záznam,“ upřesnil místostarosta.

„Vyslali jsme jasný signál veřejnosti, že se v oblasti boje proti korupci udělal velký pokrok,“ dodal Kočandrle.