Svým rozsahem a intenzitou největší protidrogová kampaň Cykloběh bez drog konaná u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na dvacátého šestého června, ve čtvrtek dorazila i do České Lípy.

Již devátý ročník Cykloběhu bez drog, který se letos koná dokonce pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky, dorazil před českolipskou radnici dle předem daného plánu v pravé poledne. Tato aktivita spojená se sportem chce poukázat na trýznivou neinformovanost na poli drogové prevence a volá po zvýšení drogové gramotnosti a osvěty v naší zemi.

Nabízí pomoc

„My vlastně do navštívených měst neseme jakési poselství. Na radnicích máme hovořit a nabízet městům pomoc, a to především ve formě přednášek ve školách,“ vysvětluje kapitán cyklistického týmu Jan Schicker, který cyklistům každoročně plánuje trasy a do projektu se zapojuje už celých devět let.

Z posledního průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) totiž vyplývá, že marihuanu kouřilo 45.1 procenta dětí ve věkové kategorii patnáct až šestnáct let. A bohužel právě toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech evropských zemí. Dále se odhaduje, že máme v naší zemi až sto padesát tisíc rizikových uživatelů marihuany.

Vzhledem k tomu, že vedení České Lípy se od loňského roku nezměnilo, zajímala organizátory a účastníky akce především kontinuita a pokrok od minulé návštěvy. „Na českolipské radnici nás přijali velmi vstřícně. Náš program se líbil a jako město se Česká Lípa připojila k prohlášení Dnu bez drog, což je vlastně morální postoj, kterým se města zaručují, že mimo jiné budou dbát o drogovou prevenci,“ řekl Vlastimil Špalek, duchovní otec celé akce.

Ten dodal, že hlavním cílem projektu je především zaktivovat města k větší aktivitě. V drtivé většině měst se peníze určené pro prevenci užívají spíše až na pomoc drogově závislým a právě v tom vidí organizátoři největší problém. Podle nich by se mělo nejvíce dbát prevence primární s cílem vůbec zabránit braní drog a následné závislosti na nich.

O drogách nic netají

Současně s tímto maratonem probíhají v navštívených městech informační protidrogové kampaně, jejichž organizátoři odpovídají občanům na otázky a zároveň jsou rozdávány brožury a letáky o nebezpečí drog a jejich zdravotních a sociálních rizicích.

Trasa cykloběhu, která činí přes tisíc dvě stě kilometrů, vede přes třicet šest českých i moravských měst a aby stihli včas dojet, musí denně průměrně urazit vzdálenost celých sto dvacet kilometrů. Slavnostní zahájení proběhlo už třináctého června ve Zlíně a zakončení celé akce je plánováno na tento pátek v Praze.

„Prahu jsme si na ukončení vybrali, protože tam v pátek bude probíhat MacDonald Cup, a tak díky tomu máme příležitost oslovit větší množství lidí a zapůsobit tak ještě před samotným koncem akce,“ vysvětlila jedna z účastnic akce.

Adéla Vachtová