„Vesměs jde o drobné podnikatele. Dali jsme jim čas, aby si naši nabídku mohli prostudovat,“ uvedla starostka Jitka Volfová (ANO). „Přijatým opatřením se sníží příjem města z nájmů o zhruba půl milionu korun,“ upřesnila a dodala, že sleva na nájemném je určena co nejširšímu spektru podnikatelů, protože radnice chce v této složité situaci podat pomocnou ruku co největšímu počtu lidí.

„Lípa vždy podporovala a nadále podporuje podnikatele, protože bez nich se žádné město ani obec neobejde. Je pro nás důležité, aby zde byl dostatek firem, které poskytují zaměstnání našim občanům, a dostatek obchodů s kvalitním zbožím,“ řekla starostka Volfová.

Žádosti podnikatelů, na které se nevztahuje usnesení z červnového zasedání zastupitelstva, bude radnice individuálně řešit na podzim. „Před projednáním v radě či zastupitelstvu města budou žádosti posouzeny příslušnými výbory,“ doplnil místostarosta Martin Brož (ANO)

Českolipští radní už v březnu schválili odložení platby nájemného o půl roku se splatností do dvou let. Během jara bylo na městský úřad doručeno na 40 žádostí o snížení či odpuštění nájemného, a to nejen z nebytových prostor, ale i z pozemků.

Podle zastupitele Tomáše Vlčka (Nezávislí a soukromníci) se na podpoře ve výši 30 procent shodli jednomyslně všichni členové koalice. „Je třeba si uvědomit, že samotná města patří k nejpostiženějším, takže se nemohou pouštět do nějakých zbytečných experimentů,“ poznamenal Vlček.

Zastupitel Miroslav Hudec (Živá Lípa) nabádal k obezřetnosti s tím, že krize zdaleka nekončí a nikdo neví, jak se bude v následujících měsících vyvíjet epidemiologická situace, a také že zdaleka nejsou vyčísleny veškeré ekonomické škody. „Mohou se objevit jednotlivci nebo třeba i firmy daleko potřebnější než ty, které se hlásí o pomoc teď,“ uvedl Hudec. Jak soudil, ukazuje se, že velmi špatně jsou na tom například matky samoživitelky. „I těm bude zřejmě třeba nějak pomoci, a není tedy možno hned teď vydat všechny prostředky města, určené na zmírnění dopadů pandemie,“ poznamenal.

Naopak opoziční zastupitel Juraj Raninec z ODS si myslí, že přijatá forma podpory přichází od města pozdě a je nedostatečná. „Jiná města nejen v našem okolí rozhodla o odpuštění 100 % nájemného už před dvěma měsíci, bohužel vedení České Lípy se k tomu rozhoupalo až teď a zastupitelům předložilo návrh na snížení nájemného pouze o 30% po dobu tří měsíců,“ prohlásil Raninec. Jeho návrh na snížení nájemného alespoň o 50% vládnoucí koalice odmítla. „Myslím, že současné vedení radnice dělá pro podporu českolipských podnikatelů po koronavirové krizi velmi málo,“ řekl Juraj Raninec.

Podmínkou pro poskytnutí městské slevy je absence dluhu vůči městu k 29. 2. 2020 a využívání nebytových prostor pro provozování maloobchodní podnikatelské činnosti nebo poskytování služeb zákazníkům. Sleva je poskytnuta za období od 1. dubna do 30. června.

Zastupitelé přistoupili k tomu rozhodnutí mimo jiné i z důvodu vyhlášení vládního programu podpory podnikatelů s názvem „COVID-Nájemné“. V rámci něj od 26. června do 30. září mohou žádat o speciální podporu, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Žádat o ni lze elektronicky prostřednictvím informačního systému. V rámci tohoto programu mohou podnikatelé získat 50 % dotaci na úhradu nájemného. Jednou z podmínek získání této dotace však je, aby pronajímatel poskytl nájemci slevu na nájemném minimálně 30%. Pokud tedy podnikatelé se svou žádostí uspějí, získají celkovou slevu na nájemném ve výši 80 %.