Úpravy zahrnovaly kácení stromů i keřů, ale i výsadbu desítek kusů nových dřevin a květin a také pokládku trávníku. V Moskevské ulici ještě přibudou dvě nové lavičky a odpadkové koše. Revitalizace přišla dohromady na více než 460 tisíc korun. V plánu jsou ještě podobné úpravy v proluce Jeřábkova náměstí a parčík v Moskevské ulici v blízkosti ulice Panská.