Ač pro některé jde o nesmyslné davové šílenství, které nemá s českým Ježíškem pranic společného, nekonečné fronty ke kamionu přinesly jasný důkaz o tom, komu patřil večer.

Děti s rozzářenými úsměvy na tvářích jedno po druhém sedaly na klín Santa Clausovi, následovalo pohotové zmáčknutí spouště na připraveném mobilním telefonu nebo fotoaparátu a nakonec ještě alespoň zběžná prohlídka vánočně vyzdobeného kamionu. V něm nechyběla replika rozpáleného krbu ani řada dalších pestrobarevných ozdob.

Zatímco v těsné blízkosti kamionu to bylo tělo na tělo a čekalo se na Santu, ostatní diváky bavil moderátor akce. Ten mimo jiné na pódium pozval pětici dětí z českolipského Domova dětí a mládeže Libertin. Dvě Kristýnky, Adélka, Petr, Kryštof a Ondřej zazpívali českolipskému náměstí vánoční koledu. Vysloužili si potlesk a nakonec i finanční příspěvek z prodeje speciálních Coca-Cola suvenýrů, který jim moderátor věnoval po skončení akce prostřednictvím symbolického šeku.