Byty jsou určeny pro lidi ve věku od 65 let a žadatele se zdravotním postižením ve věku od 60 let, kteří se ocitli v bytové nouzi a nejsou schopni zajistit si jiné bydlení. Podmínkou je trvalý pobyt v České Lípě a spolupráce se sociálním pracovníkem na řešení jeho nepříznivé situace.

„Jelikož státní podpora sociálního bydlení je taková, jaká je, musí město hledat cesty, jak síť sociálního bydlení rozšiřovat a zajišťovat,“ uvedla starostka Romana Žatecká.

Pravidla pro pronájem bytů v sociálním bydlení kladou důraz na to, aby byty byly přidělovány výhradně občanům České Lípy a obcí spadajících do území města (Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí Důl, Žizníkov).

Zároveň radní schválili cenu nájmu sociálního bydlení v Domě s pečovatelskou službou, která je 18,- Kč/m2.

Žádost o sociální bydlení v Domě s pečovatelskou službou si lze vyzvednout na ředitelství příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, případně vytisknout z webových stránek příspěvkové organizace www.ssmcl.cz.