Každou žádost pečlivě posoudí rada města. „Na zajímavé a rozumné projekty rozdělíme soukromým investorům dva miliony korun, které máme v rozpočtu připraveny," řekla starostka České Lípy Romana Žatecká.

Kdo má chuť vybudovat ve městě něco hezkého pro spoluobčany, může se se žádostí o finanční příspěvek obrátit přímo na město. Vhodná jsou sportoviště, dekorační prvky a podobné projekty. „Podmínkou je, aby podpořený projekt svým charakterem a umístěním sloužil široké veřejnosti. Například v oblasti zlepšení péče o zdraví, podpory volnočasových aktivit, rozvoje vzdělanosti, sportu apod.," vysvětluje místostarosta Juraj Raninec podstatu zcela nové finanční podpory.

„Vyčleněné dotační prostředky nejsou určeny na podporu projektů realizovaných veřejnoprávními subjekty ani příspěvkovými organizacemi města, protože aktivity těchto subjektů mohou být podpořeny z jiných zdrojů. Naší snahou však je pomoci na svět projektům, které pro veřejnost za své vlastní peníze připravují soukromí investoři. Město tím dává najevo, že si podobné iniciativy váží a chce ji proto dotačně podpořit," dodává místostarosta.

Výši individuální dotace, přesné určení investičního projektu a konkrétní podmínky, za jakých bude investiční dotace žadateli poskytnuta, budou vždy projednány zastupitelstvem a veškeré podmínky takto poskytované dotace budou obsaženy ve smlouvě o poskytnutí individuální dotace.