Takový verdikt padl v dlouholetém soudním sporu mezi městem Česká Lípa a společností Vett, v němž jde o více než 70 milionů korun, u Krajského soudu v Liberci. Soudkyně Jitka Musilová tak potvrdila rozsudek českolipského okresního soudu před třemi lety. Jednatel František Homolka odmítá, že by se měl nezákonně obohatit.

Moudrá: Žaloba byla oprávněná

Od samého začátku soudního sporu v roce 2007 město poukazovalo na to, že smlouva je neplatná. Neobsahovala totiž odborný odhad prokazatelné ztráty, na jejímž základě se stanoví maximální cena dopravy. Česká Lípa proto žaluje dopravce o vrácení více než 70 milionů korun, které měl získat bez právního podkladu.

„První smlouva mezi městem a společností VETT z roku 1993 na zajišťování městské autobusové dopravy platila až do roku 2003. Novou smlouvu, která měla platit po dobu dalších deseti let, uzavřelo město v roce 2002. Smlouva však neměla všechny náležitosti, které mít měla. Je neplatná a firma VETT se protizákonně obohatila na úkor města," uvedla českolipská starostka Hana Moudrá (ODS) a kvitovala, že krajský soud potvrdil, že žaloba města byla oprávněná.

Rozhodnutí ale bude pravomocné po doručení rozsudku oběma stranám.

Homolka: Není to prohra

Verdikt krajského soudu nebere František Homolka jako prohru. „Je to jen něco v celé řadě soudních sporů, v nichž jsme byli nemalou měrou úspěšní. Nyní čekáme na odůvodnění rozsudku, pak zvážíme, jestli bude přípustné dovolání nebo podáme rovnou ústavní stížnost," řekl František Homolka a zdůraznil: „Neodcizil jsem ani korunu na úkor města. Město prokazatelně naše služby využívalo."

Soudní tahanice o více než 70 milionů korun budou dál pokračovat u českolipského okresního soudu.

Ten bude muset zjistit hodnotu poskytnutého plnění ze strany města a dopravce. Kvůli neplatnosti smlouvy by měl soudní znalec zjistit hodnotu městské autobusové dopravy, kterou Vett zajišťoval a účtoval od roku 2003 do roku 2007. Podle Františka Homolky se tak může stát, že doplácet bude dopravce městu, anebo také úplně naopak.

Mohli platit miliony neoprávněně

Jestliže ale byla smlouva od počátku neplatná, šly desítky milionů korun z městské kasy na dopravu neoprávněně. „Vedení České Lípy mohlo porušit povinnosti při správě cizího majetku, za což nese trestní odpovědnost," řekl František Homolka.

V souvislosti s tím Hana Moudrá uvedla, že by kvůli tomu mohlo padnout trestní oznámení ze strany města na její předchůdce, kteří v roce 2002 podepsali smlouvu. „Nevylučuji, že pokud celý spor pro město dopadne nepříznivě, může to být jeden z navazujících kroků," dodala Hana Moudrá.

Soukromá společnost VETT zajišťovala ve čtyřicetitisícové České Lípě od roku 1993 městskou dopravu a smlouvu měla uzavřenou až do roku 2013. Radnice městskou dopravu dotovala zhruba 29 miliony ročně. Město si nechalo v roce 2007 zpracovat analýzu, podle níž měla být místní doprava ve srovnání s jinými městy předražená. VETT ukončil provozování městské dopravy v České Lípě v roce 2008.

Přepravu pak převzala na základě zakázky společnost ČSAD Semily, dnešní BusLine, která se předtím pokusila Vett ovládnout, ale od záměru posléze ustoupila.