Rychleji a snadněji se v horizontu dvou let dostanou lidé vystupující na vlakovém nádraží v České Lípě do Dubice, kde mnoho z nich pracuje. Město Česká Lípa se totiž zapojí do velkého projektu státní společnosti Správa železniční dopravní cesty, která se již letos na podzim pustí do modernizace českolipského vlakového nádraží.

V rámci stavby se vybuduje podchod, který vyústí u průmyslového areálu ŽOS a napojí se na chodník směrem do Dubice. Vstup města do projektu odsouhlasili českolipští zastupitelé na svém dubnovém zasedání.

Ne přes koleje

„V současné době je na vlakovém nádraží nefunkční lávka, která jej v minulosti spojovala právě s Dubicí. Aby si lidé zkrátili cestu, přecházejí v současnosti přes koleje, což je velmi nebezpečné. Vybudováním podchodu získáme bezpečnou cestu do Dubice a lidem ušetříme čas při cestě do zaměstnání," vysvětlil místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

V rámci projektu modernizace dojde k přesunutí nádražní budovy i nástupišť o zhruba 200 metrů blíž k centru města. Nová budova s bezbariérovými krytými nástupišti bude stát na místě dnešních nádražních skladů. Díky modernizaci kolejiště budou vlaky jezdit rychleji, zkrátí se tak jízdní časy jednotlivých vlaků. K nástupištím se lidé dostanou podchodem, který díky spolupráci státního podniku s městem bude končit až v Dubici.

V původním projektu však s dobudováním podchodu až do Dubice společnost nepočítala. Na městě tak bude tuto část nechat doprojektovat a zaplatit náklady navíc spojené s prodloužením a vybudováním výstupního objektu u chodníku v Dubici.

Náklady na dobudování podchodu, které uhradí město, by neměly přesáhnout částku 12 milionů korun, dalších zhruba půl milionu bude stát projekt. Celkové náklady na modernizaci českolipského vlakového nádraží jsou odhadnuté zhruba na jednu miliardu korun, vysoutěžená cena může být nižší.