Oproti posledním několika letům, kdy vedení českolipské radnice investovalo jen střídmě, přichází v letošním roce změna. Česká Lípa chce za ušetřené peníze podle slov starostky Romany Žatecké nastartovat rozvoj města. Jen v letošním roce plánuje město proinvestovat zhruba 270 milionů korun, nejvíce ve své dosavadní historii.

Se svým plánem seznámila starostka zástupce města, jeho příspěvkových organizací, významných místních podniků i menších živnostníků, i další významné osoby, výrazně se podílející se na životě ve městě. Stalo se tak během slavnostního setkání, které město uspořádalo v úterý 24. ledna v kulturním domě Crystal.

Na úvod shrnula nejzásadnější události loňského roku, zaměřila se nejen na Českou Lípu (viz infobox níže), ale i na celý svět.

„Ve světě vládne globální závist," hřímala Žatecká za řečnickým pultem během svého hodinového projevu, v části věnované událostem, které se zlatým písmem do světové historie rozhodně nezapíší.

Vize a cíle

„Česká Lípa bude městem příležitostí pro každého. Pro mladé lidi, rodiny s dětmi i seniory," uvedla starostka města rámcovou vizi, se kterou chce město dále vést.

Mezi hlavní investiční záměry v letošním roce patří pokračování revitalizace sídlišť a počátek výstavby venkovního bazénu u Sportareálu, rozpočet počítá na tuto akci letos se 40 miliony korun. Už v letní sezoně 2018 by měl bazén podle Žatecké přivítat první návštěvníky. Zhruba 19 milionů je určeno na rekonstrukci mateřské školy v Dolní Libchavě, město na ni ale žádá dotaci. Rozpočet počítá i s osmi miliony korun na výstavbu vodovodu v Častolovicích, pět milionů je v něm na rekonstrukci silnice do Dobranova, deset milionů půjde do revitalizace chodníků a veřejných prostranství.

Investiční priority vzešly podle Žatecké z ankety, kterou loni město vyhlásilo v souvislosti s volbami do krajských zastupitelstev. Zúčastnilo se jí 2501 lidí, což byla necelá třetina těch, kdo k volbám ve městě přišli. Ukázalo se, že obyvatelé města nejvíc volají po postupném zlepšování stavu sídlišť a rozšiřování počtu parkovacích míst. Velkou podporu získaly také záměry zlepšit nevyhovující stav Jiráskova divadla a rozšiřovat síť cyklostezek ve městě.

Kulturní stánky

Velkou neznámou je zatím podoba nových či obnovených center kultury již zmíněného divadla a kulturního domu Crystal. Na podobu a umístění nového divadla chce město ještě v letošním roce vypsat veřejnou soutěž. V případě Kulturního domu Crystal má v tuto chvíli město k dispozici projektovou studii od autora třicet let staré stavby, architekta Jiřího Suchomela. Ten navrhuje masivní rekonstrukci vnitřních prostor, při níž by mimo jiné došlo ke zmenšení plochy kinosálu a zrušení zavedené restaurace a hudebního klubu. Na jejich místo by se přestěhovala Městská knihovna.

Cena rekonstrukce by se podle studie vyšplhala ke třem stovkám milionů korun. „S předloženým návrhem nejsme ve vedení města zatím zcela spokojeni," říká Žatecká.

Vybrané milníky České Lípy v roce 2016Leden
- Záměr zřídit batolecí třídy pro děti mladší 3 let.
- Město vydalo knihu Českolipské skoky časem.

Únor
- Zastupitelstvo schvaluje 365denní tarif v MHD.
- Nová pravidla dotací pro sportovce.
- Pro úklid ve městě nasmlouváno 64 pracovníků veřejně prospěšných prací z úřadu práce.

Březen
- Pedagogem roku se stává Blanka Berková ze ZŠ Šluk-novská.

Duben
- Městská policie spouští moderní kamerový systém.

Květen
- Rekonstrukce mostu na I/9 nad Moskevskou ulicí.
- Rekreační areál v Dubici spouští 4 nové vodní vleky.
- Šikovné ruce prezentují školáci na soutěžní výstavě svých výrobků.

Červen
- Schválena změna územního plánu pro umístění venkov- ního bazénu u Sportareálu.
- Modernizuje se nádraží ČD
- Městské slavnosti
- Sport, p.o., investuje do obnovy fotbalových trávníků.
- Město pořádá počítačový kurz pro seniory.

Červenec
- Město předalo do užívání 3 záchytné kotce pro psy.
- Sokolská ulice se dočkala žulového chodníku i po své pravé straně.
- Městská policie modernizuje výstroj strážníků a zlepšuje fungování okrsků.
- Město věnovalo 300 tisíc korun na novou expozici ve Vlastivědném muzeu.

Srpen
- Začíná přestavba pavilonu D Speciální školy Jižní v areálu pro handicapované děti Pod Holým Vrchem.
- Město věnovalo 500 tisíc korun na zřízení porodního pokoje v nemocnici.

Září
- Městskou policii posilují dva asistenti prevence kriminality.
- Nová hřiště na Špičáku.

Říjen
- Odstartoval první City Cross Run and Walk s cca. 500 běžci.
- Ve veřejné anketě vyslovilo 2 500 občanů názor na pořadí 9 investičních projektů.
- Živá knihovna povolání představuje školákům desítky aktuálních profesí.
- Město připravuje podklady pro zadání dvou územních studií, které mají řešit prostor před českolipskou železniční stanicí

Listopad
- Nové chodníky a přechody v Žitavské ulici.

Prosinec
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa získala nové zásahové vozidlo.