Boje za místní věci se vedly také v České Lípě. Od událostí na Národní třídě a začátku s nimi spojené Sametové revoluce uplyne v neděli 24 let.

Zdá se to možná nepravděpodobné, ale konec jedné strany, otevření hranic a navrácení svobody nebylo jedinými tématy, pro které se v Listopadu 1989 v České Lípě a okolí „zvonilo klíči". Česká Lípa velmi silně prožívala také otázku bourání domů na hlavním českolipském náměstí.

„Domy s popisnými čísly 128, 129 a 130 se měly dočkat demolice. Na jejich místě mělo vyrůstat železobetonové obchodní středisko. Autoři projektu poukazovali na špatný stavebně technický stav historických domů. Neviděli jiné řešení než demolici. Šlo o zásadní záležitost," připomněl už dříve ve svém seriálu Z dějin České Lípy historik Ladislav Smejkal.

Druhým okruhem, za který se na Českolipsku lokálně bojovalo, byly staré ekologické zátěže. Do popředí v Listopadu vystoupila zejména „radioaktivní Ploučnice" jako důsledek těžby uranu. „V řece se předpokládal výskyt naplavenin s vyšším podílem radioaktivních složek," vysvětluje Ladislav Smejkal. „Pozdější výzkumy ukázaly, že rozsah zamoření není tak kritický, jak se to v diskuzích jevilo."

V Lípě se také protestovalo proti stavu ovzduší ve městě. Tady už ale nejde o čistě lokální protest, špatné ovzduší se přetřásalo i na řadě jiných míst.

Události Listopadu 1989 na Českolipsku NOVÝ BOR. Životní prostředí a konkrétně špatné ovzduší bylo jedním z témat Listopadu 1989 na Českolipsku.19. listopadu 1989 – o událostech na Národní třídě v České Lípě poprvé referují pražští studenti před promítáním v kině (v Bulharské ulici, v místech dnešního bowlingu v hotelu Olympia)
20. listopadu 1989 – večer se na českolipském náměstí u morového sloupu poprvé sešla skupina lidí, kteří zde zapalovali svíčky a vyslechli nejnovější informace o politickém vývoji. Tato setkání se pak konala každodenně.
22. listopadu 1989 – na večerní shromáždění na českolipském náměstí přišlo již několik set lidí se státními vlajkami a transparenty a požadovalo konání svobodných voleb
23. listopadu 1989 – v kinokavárně (stejně jako velké kino byla součástí dnešního hotelu Olympia) se ustavilo českolipské Občanské fórum
24. listopadu 1989 – shromáždění občanů zaplnilo celé českolipské náměstí. Veřejnosti byli představeni mluvčí Občanského fóra pod programové prohlášení OF se podepisovaly stovky lidí přímo na náměstí i na pracovištích
27. listopadu 1989 – v České Lípě proběhl v kině první dialog mezi zástupci Občanského fóra a Národní fronty (místní KSČ). Při generální stávce se sešlo na českolipském náměstí pod prapory a transparenty asi čtyři tisíce lidí, včetně dělníků ze závodů.
Téhož dne se na stejném místě konal i mítink komunistů, svážených autobusy z celého okolí. Vedoucí tajemník OV na něm nazval Občanské fórum křiklouny, ale připustil věcný dialog se všemi, jimž jde o rozvoj socialismu
(zdroj: Stalo se na severu Čech 1900 – 2000)