Výstava Místa spatřená a milovaná je konfrontací mezi kresbami hradů, které namaloval K. H. Mácha, a jejich současnými fotografiemi. Návštěvník si tak bude moci porovnat, jak hrady vypadaly v době Máchově a jak se na nich podepsalo 175 let. Protože je výstava zaměřena na kraj, v němž autor našel inspiraci pro svá stěžejní díla, jsou na výstavě zachyceny pouze hrady z Máchova kraje.

Kromě kreseb a současných fotografií jsou vystaveny i dobové rytiny hradů, které Karel Hynek Mácha nakreslil. Dobové rytiny zprostředkovalo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

„Karel Hynek Mácha byl umělecky všestranně nadaný člověk. Vedle literárního nadání měl blízko i k hudbě a výtvarnému umění. Máchova hudebnost prostupuje jeho literární tvorbou stejně tak, jako jeho výtvarné vidění přírod,“ říká Renata Mauserová, vedoucí Městského kulturního střediska v Doksech.

Příroda a její změny a proměny hrají klíčovou roli v Máchově díle, nejsou pouhou kulisou, spíše naopak, stávají se hlavním aktérem. A hlavně: nic není stálého a pevného, i „dálné hory jen co šeré stíny se míhají po večerním nebi“. V Rozbroji světů takto vidí své „Máchovo“ jezero: „Od východu nový měsíc vycházel a velký Hiršperský rybník se skvěl polou v sluneční záři, polou ve mdlém světle měsíce.“

Maloval přes dalekohled

Své dojmy z cest zachycoval nejen slovně, ale i výtvarně. Těžištěm jeho kreseb byly hrady, které navštívil, tedy jak si sám poznamenal „hrady spatřené“. Na svých kresbách usiloval o pokud možno věrné zachycení hradů, ale nedělal si příliš starostí s perspektivou. Hradní zřícenina je vždy větší než okolní krajina. Tento nesoulad lze vysvětlit tím, že Mácha používal při kreslení dalekohled. V jeho pozůstalosti se zachovalo 115 kreseb a akvarelů, z toho 89 kreseb hradů, které navštívil.

Výstava Místa spatřená a milovaná je k vidění od 1. května do 30. května v Památníku K. H. Máchy v Doksech. Poté bude putovat do dalších obcí Máchova kraje a možná i kousek dále.

Při sobotní vernisáži, která začne ve 14 hodin, proběhne křest známkového aršíku, který vydala Česká pošta k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy podle výtvarného návrhu akademického malíře Jana Kavana. Rytcem známky je Václav Fajt. Známka je tištěna ocelotiskem z plochy černé barvy kombinovaným ofsetem v barvách světle modré, světle zelené, žluté a šedivé.

Portrét podle vzpomínek

Na známce o rozměrech 108 x 78 milimetrů v nominální hodnotě 43 korun je vyobrazen K. H. Mácha a za ním skála a svítící měsíc v úplňku. Na aršíku je zachycen tzv. Máchův kraj - oblast kolem hradu Bezděz, Doksy a Máchovo jezero.

„Vzhledem k tomu, že se nedochoval žádný portrét Karla Hynka Máchy, vycházejí pokusy umělců o zachycení básníkovy podoby z popisu jeho tváře tak, jak si ho zapamatovali jeho vrstevníci, z jeho vlastního autoportrétu, z informace jeho Lori, že Máchu namaloval dobře jenom J. Z. Quast, a také z výsledků antropologa E. Vlčka, který v roce 1986 zkoumal Máchovy ostatky,“ dodává Renata Mauserová.

Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání a kašetové razítko. Známku pokřtí vodou z Máchova jezera především její tvůrci a další hosté.

Výstava Místa spatřená a milovaná a křest známky jsou součástí máchovských oslav pořádaných Vlastivědným muzeem v České Lípě, Městskou knihovnou v Doksech, Městskými kulturními zařízeními v Bělé pod Bezdězem pod patronací Svazku obcí Máchův kraj v rámci projektu S Máchou za Máchou po Máchově kraji.

Mácha míří do Vancouveru

O tom, že Mácha není jen ryze český autor svědčí i ta skutečnost, že putuje z Čech do kanadského Vancouveru další máchovská výstava nazvaná Tajemný Karel Hynek Mácha. Výstava ukazuje dvacet podob romantického básníka od našich významných výtvarníků. Vernisáž výstavy se uskuteční 6. května v ESQUIRE HOUSE, 1112-7330 137STR., SURREY ve Vancouveru.

U nás bude k vidění od července nejprve v galerii Vlastivědného muzea v České Lípě a pak poputuje do dalších obcí Máchova kraje. Výstava je opět součástí projektu S Máchou za Máchou po Máchově kraji, jímž se Svazek obcí Máchův kraj a další partneři projektu připojují k oslavám 200. výročí narození našeho romantického básníka.