Vyšetření kyčelních kloubů se bude provádět pouze po konzultaci s radiologem. Objednávat na vyšetření je možné již nyní na telefonním čísle 487 954 193. Den předem budou pacienti upozorněni na termín svého vyšetření SMS zprávou. „Podmínkou pro provedení vyšetření je řádně vyplněná žádanka včetně kovové anamnézy, kterou naleznete spolu se seznamem kontraindikací a dalšími informacemi na webu nemocnice,“ říká mluvčí NsP Kateřina Amrichová. Pacienty s potřebou celkové anestézie prozatím pracoviště nebude vyšetřovat. Magnetickou rezonanci nemohou absolvovat ženy v prvním trimestru těhotenství. V pozdějším stádiu gravidity jej lze provést pouze po důkladném zvážení indikace.