Ačkoli první písemné zmínky o Svoru pochází již ze začátku šestnáctého století, nepodařilo se místním najít sebemenší doklad o tom, že by kdy obec měla svůj erb nebo vlajku. Přitom ty jsou poznávacím znamením pro každý stát, město či obec.

Znázorňují to, co je pro ně typické, popřípadě co je na nich zajímavého a čím se liší od ostatních. Lidé také státy či města podle jejich atributů okamžitě poznají, na významných akcích se jimi prezentují a jsou hrdí na to, odkud pochází. Tím vším se obyvatelé Svoru dosud pyšnit nemohli, nyní je to ale jinak. Minulý čtvrtek si představitelé obce převzali dekret o udělení znaku a vlajky obce z rukou předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové.

Chtěli vzbudit pocit sounáležitosti

„Hlavním smyslem toho, proč jsme chtěli novou vlajku a znak obce, bylo vzbudit mezi lidmi větší pocit lásky a sounáležitosti s místem, ve kterém žijí,“ řekla starostka Svoru Kateřina Jonáková.

Ve volbách v roce 2010 zvolili lidé v obci nové zastupitelstvo a jeho členové zjistili, že ve Svoru žádnou vlajku ani znak nemají. Vyhlásili proto na začátku ledna loňského roku výběrové řízení na jejich novou podobu. Přihlásit do soutěže se mohl každý, kdo chtěl. Své návrhy mohli lidé posílat buď elektronicky nebo vkládat do schránky Svorského zpravodaje na obecním úřadě. Čas měli designéři jen do posledního března 2011. Na úřadě se nakonec sešlo pět soutěžních návrhů.

„Při tvorbě znaku a vlajky se nedalo vycházet z žádného historického erbu nebo pečetidla, protože jsme nic takového v archivu nenašli. Proto jsme zvolili jinou cestu a znak i vlajka se skládají z prvků, které charakterizují obec a okolní krajinu,“ vysvětlila Kateřina Jonáková s tím, že historickou tradici sklářství atributy obce neodráží, protože před deseti lety ve Svoru zcela zanikla.
Vítězným se stal návrh Jany Filipové ze Svoru. Její znak vypadá na první pohled velmi optimisticky, září barvami. Základ znaku tvoří tři zelené pahorky na stříbrném podkladu. Trojvrší znázorňuje tři kopce, které leží blízko Svoru – Klíč, Rousínovský vrch a Sokolík.

Kopce, rostlina i místní osada

Ve znaku i na vlajce z nejvyššího zeleného vrcholu vyrůstá růžová květina. Tou je lilie zlatohlavá, chráněná rostlina, která v okolí Svoru roste. Nad ní jsou pak dva lístky s kapkami rosy. Znázorňují malou osadu Rousínov, jehož německý název zní Mörgentau – neboli ranní rosa. Osada je nyní součástí Svoru. Zelené lístky jsou ale jen ve znaku, na vlajce chybí.

„Znak bude na všech dokumentech, které obecní úřad vydává. Vlajka pak bude viset v kanceláři úřadu a vlát na budově obecního úřadu. Znak bude zdobit místní mateřskou a základní školu,“ upřesnila starostka Jonáková.

Před tím, než minulý týden představitelé obce obdrželi od Miroslavy Němcové dekret o přidělení znaku a vlajky, musel jejich návrh projít poměrně složitým procesem schvalování. Poté, co ve Svoru vybrali vítězku, konzultovali konečnou podobu jejího výtvoru s heraldikem Petrem Exnerem.
Potom museli místní podat žádost u udělení znaku a vlajky do poslanecké sněmovny, kde jejich návrhy hodnotili lidé z podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Na začátku listopadu loňského roku byly oba atributy obci uděleny, na dekret si ale ve Svoru museli počkat až do letošního ledna.