Po studiu se věnoval především tvorbě vitráží. „Dan Váchal je poučeným umělcem autodidaktem s výrazným a osobitým rukopisem. Má rád velký formát maleb a do svých prací stylizuje biblické i světské děje a postavy. Témata si vybírá různorodá, někdy mu postačí vzpomínka na určité období jeho života. Inspiraci získává také z mytologie, náboženství a historie. Svou tvorbou dává průchod intenzivně prožívaným pocitům, náhle zjeveným vizím i zkušenostem. Čerpá z prožitků nabytých jak v životě, tak například ve snu,“ uvedla kurátorka Ivana Beranová. Výstavu je možné zhlédnout do neděle 30. srpna (denně mimo pondělí, od 10 do 17 hodin).

Do malého sklářského studia Jiřího Haidla ve Svojkově zavítal s kamerou slavný rakouský novinář a zejména propagátor pivovarnictví, pití piva Conrad Seidl.
„Pivní papež“ objevil pohár ve Svojkově. Navštívil Haidlovu huť