Město po Novém roce otevře jedno oddělení školky přímo v základní škole. V Šenově díky tomu lépe zvládnou dětský boom, který aktuálně zažívají, a předškoláci se budou postupně připravovat na to, co je čeká v první třídě.

A za tři roky?

„Ve třech školkách nyní máme 145 dětí, ve dvou z nich už teď na tento vysoký počet máme udělené výjimky a přitom se nám stále hlásí další rodiče. U posledního zápisu jsme měli převis čtrnácti dětí. Takže zřízení předškolního oddělení v základní škole nám hodně pomůže. A na místa dětí, které budou chodit do nového předškolního oddělení, budeme moci vzít další děti, co by se letos do školky jinak vůbec nedostaly," říká starosta Kamenického Šenova František Kučera.

Nové předškolní oddělení by se v upravených prostorách základní školy mělo otevřít hned zkraje nového roku. Město už si pro to vyřídilo všechna potřebná povolení, samotné zřízení předškolního oddělení má Kamenický Šenov povolené na dobu tří let.

„Mezitím se situace může opět změnit a tolik dětí jako nyní možná nebude. Je to něco, co neumíme předvídat. I proto je pro nás výhodné řešení spojené se základní školou," vysvětluje šenovský starosta.

Je to dobrovolné

Rodiče dětí se zpočátku zdráhali své ratolesti do nově zřízeného předškolního oddělení převést. Ve stávajících školkách v Mistrovické ulici a na Pískovci si děti už zvykly. Rodiče ale nakonec přesvědčilo to, že se v novém oddělení děti lépe připraví na vstup do školy.

„Nikoho jsme nenutili, je to dobrovolné," říká k tomu starosta Kučera. Děti, které by měly do nového oddělení nastoupit, se už chodí s novým prostředím seznamovat. Po Novém roce je čeká další „zvykání".

„Jedna třída základní školy je volná a chtěli bychom, aby ji průběžně využívali právě předškoláci, kteří by tu tak lépe získali návyky prvňáčků. Kromě jiného se také například naučí chodit do školní jídelny. Pro děti to celkově bude mít velký přínos," míní František Kučera.

Pro nové oddělení se zčásti využije stávající vybavení ze šenovských školek, ale část také bude úplně nová. Město chce nakoupit nová lehátka i hračky za celkem sedmdesát tisíc korun. Polovinu z toho zaplatí město a polovinu dá ze svého rezervního fondu základní škola.