Málo známou, ale velmi pěknou Getsemanskou zahradu mají v obci Tuhaň na Českolipsku. Soubor pískovcových soch představujících výjev Agónie v Getsemanské zahradě se nalézá na tzv. Kostelním vrchu nedaleko kostela sv. Havla. Ačkoliv literatura klade vznik soch do roku 1736, patrně je z té doby jen socha anděla podávající Kristovi kalich.

Podle vyjádření odborníků z libereckého NPU si přes razantní opravy a přetesání či výměny soch provedené snad ještě v 19. století či v průběhu první poloviny 20. století tuhaňský soubor uchoval svoji nespornou hodnotu.

Přístup k sochám umožňují jednoduchá vrátka umístěná blízko imitace skaliska se sloupem a sochou anděla. Soubor soch představující výjev z Getsemanské zahrady tvoří v severní části imitace hory či skaliska na půlkruhovém půdorysu z pískovcových nahrubo opracovaných kamenů