Vyšetření prsu je bezbolestné a lékařky klienty s výsledky hned seznámí. Nyní na pacienty ale čeká několik změn.

„V poslední době znatelně stoupl počet žádostí o preventivní vyšetření rakoviny prsu," vysvětluje ředitel pro lékařské obory českolipské nemocnice MUDr. Vladimír Trenčianský. Aby oddělení, vzhledem ke své kapacitě, nemuselo značně prodlužovat a omezovat prevenci pro pacienty, přistoupí od 16.11. ke zrychlení celého procesu.

„Pacientky na našem oddělení budou po předchozím objednání osnímkovány jako obvykle," popsal nový proces primář Oddělení radiodiagnostiky Adam Kulhánek.

Po posouzení kvality snímku sdělí radiologická asistentka pacientce, zda může pracoviště opustit. Samotné vyhodnocení snímků pak provede lékař, specialista v mammografii, do 48 hodin. Kompletní výsledky budou do jednoho týdne předány lékaři, který vyšetření doporučil. „Pokud bude nutné provést doplňující vyšetření, například ultrazvuk, vyzveme pacientky sami telefonem či formou SMS," doplňuje primář Kulhánek.

KRATŠÍ ČEKACÍ LHŮTY

Původně se pacientky dozvídaly vyhodnocení snímků týž den, počet vyšetřovaných pacientek v rámci jednoho dne však byl tímto značně omezen a objednací lhůty narůstaly.

„Od zavedení tohoto kroku si slibujeme zejména rapidní snížení čekací lhůty na mammografické vyšetření a tím větší podporu prevence našich pacientek," dokončuje generální ředitel českolipské nemocnice Jaroslav Kratochvíl.