Peticí, kterou podepsala většina obyvatel Manušic, se místní brání proti prodeji kaple a navazujícího pozemku. Ten slouží jako hřiště pro děti a také jako místo, kde se lidé scházejí při nejrůznějších příležitostech. Město Česká Lípa totiž v dubnu zveřejnilo záměr prodat jak kapličku, tak i pozemek o rozloze téměř dvou tisíc metrů čtverečních.
„Protest proti prodeji podepsalo padesát čtyři obyvatel Manušic,“ uvedla Jitka Rozumková, která se o sepsání petice zasadila. Už od počátku roku se snaží získat místní občané peníze na opravu kapličky z roku 1910. Její stoleté výročí by chtěli oslavit tím, že kapli opraví, aby mohla i nadále sloužit jako místo posledního rozloučení.
„Doufali, že město pomůže, protože stav kaple sice není havarijní, ale parádu obci rozhodně nedělá. V březnu jsme se dověděli příznivou zprávu, že by město uvolnilo finance na opravu,“ popisuje Jitka Rozumková.
Okolní pozemek je pro místní obyvatele také velmi důležitý. Nejen že si tu hrají děti, ale konají se tu akce jako pálení čarodějnic, dětské dny a podobně. „Je to poslední místo, kde se můžeme scházet. U paneláků jsou hřiště, tady nemáme nic,“ povzdechla si Miloslava Šimůnková. Parcela kolem kaple se stala zajímavou ve chvíli, kdy tu město vybudovalo novou cyklostezku. Pozemek leží přímo u křižovatky cyklostezky Varhany a místní komunikace.
Nepříjemné překvapení přišlo ve chvíli, kdy se Manušičtí dověděli, že město chce kapli i s pozemkem prodat do soukromých rukou zaměstnankyni městského úřadu. Občané sepsali petici a doručili ji starostce Haně Moudré. S průběhem projednávání ani s jeho výsledkem spokojení nejsou.
„Jitka Rozumková se na město Česká Lípa se záměrem o koupi kaple v Manušicích nikdy oficiálně neobrátila, na druhou stranu se s touto oficiální žádostí o koupi předmětné kaple v Manušicích obrátil jiný soukromý subjekt,“ vyjádřila se tisková mluvčí městského úřadu Kateřina Amrichová.
Připomněla také, že žádost o koupi kaple řádně prošla výborem pro prodej nemovitostí zastupitelstva města a ten záměr doporučil. Svá souhlasná stanoviska dal i odbor rozvoje, majetku a investic. „K záměru se vyjádřil i technický odbor, rovněž bez připomínek. Zastupitelstvo na dubnovém zasedání schválilo záměr obce prodat objekt občanské vybavenosti, kapli, v obci Manušice,“ pokračuje mluvčí českolipské radnice.
V záměru prodeje je však také pozemek o výměře 1 827 metrů čtverečních jako trvalý travní porost, tedy místo, které slouží jako hřiště.
Kateřina Amrichová tento záměr vysvětluje tak, že nový majitel má kapli do tří let opravit a zpřístupnit veřejnosti.
Manušičtí občané také chtějí kapli opravit. Za tímto účelem dokonce založili občanské sdružení Za rozvoj Manušic. „Chceme na opravu kaple sehnat peníze a v budoucnu ji využívat,“ ujišťuje Jitka Rozumková.
Spolupráci při dalším využití kaple nabídlo i občanské sdružení Drobné památky Severních Čech.
„Nabízíme, že na základě nájemní smlouvy převezmeme údržbu a další využití kaple. Spolu s místními obyvateli budeme kapli využívat pro kulturní potřeby a ve spolupráci s římskokatolickou církví pro sakrální účely, tedy pro to, kvůli čemu byla kaple v roce 1910 vybudována,“ nabízí Miroslav Pröller, předseda sdružení.
Nyní své naděje Manušičtí vkládají do slibu předsedy výboru pro prodej nemovitostí Vladimíra Jonáše. „Své stanovisko jsem přehodnotil a dostal jsem volnou ruku od vedení radnice. Výbor sice rozhodl, že pozemek prodá, ale bude se tím znovu zabývat,“ řekl Deníku Vladimír Jonáš. „Budu navrhovat, aby pozemek i kaple zůstaly v majetku města a aby se uvolnily peníze na vybudování sportoviště za kaplí v Manušicích,“ dodal.
Manušice mají přes 80 obyvatel, petici podepsalo 54 z nich.