Obec Mařenice na severu Českolipska může být v péči o památky příkladem ostatním obcím v regionu. Občané i zastupitelstvo si zde jsou vědomi výjimečnosti své obce a o její vzhled se náležitě starají.

Krom jiného investují nemalé prostředky do rekonstrukce pamětihodností. Poslední velkou stavbou, kterou Mařeničtí realizovali, byla náročná rekonstrukce kaple nad kalvárií na jihovýchodním kraji obce.

Je tu krásně

„Já žiji v Mařenicích poměrně krátce, ale je pravda, že ochota pouštět se do podobných projektů tady je a je to dobře, protože je tu krásně,“ říká Dagmar Jeřábková, která pro obec fotografovala jednotlivé fáze rekonstrukce kaple nad kalvárií.

Kalvárie je nevelký zalesněný vrch, vystupující přímo nad jihovýchodním okrajem Mařenic. Na severním vrcholku kopce bylo vybudováno poutní místo, přístupné po cestě, začínající zcela nenápadně mezi domky na severozápadním úpatí. Ještě před druhou světovou válkou byla cesta na vrchol lemována zastaveními křížové cesty.

Na kopci byla již v sedmnáctém století poustevna svaté Anny. Na tomto místě pak sedlák Christof Schier vystavěl v roce 1750 kamennou kapli, sestávající ze tří stupňovitě za sebou přistavěných místností.

Kaple zchátrala

Ještě před druhou světovou válkou na Kalvárii pravidelně směřovala náboženská procesí, ale s odchodem původních obyvatel po roce 1945 tyto tradice zanikly a poutní místo postupně zpustlo.

Před několika lety zbyla z kaple už jenom zřícenina. V letech 2008 až 2009 se obec Mařenice pustila do realizace velkorysého projektu její kaple. Celá akce byla financována z prostředků Evropské unie. Kaple bude znovu vysvěcena devatenáctého června během prvního letošního procesí.

„Starosta se zatím snaží,“ shodují se muži na návsi v odpovědi na otázku, jak hodnotí péči o obecní patrimonia. Malebnost prostředí, klid a krásná příroda sem přivádí také nemálo turistů, což dělá radost živnostníkům a zejména hostinským.

Úspěšná snaha o zvelebení obce, spojená se schopností umět vypracovat projekt, na který můžou přispět evropské peníze, by mohla být modelem pro celou řadu obcí, jejichž kulturní dědictví si zaslouží větší péči.

Petr Tlustý: Památky jsou naší prioritou

O péči o památky v obci Mařenice si Deník povídal se starostou Petrem Tlustým.

Plánujete také obnovení křížové cesty, která lemovala cestu na Kalvárii dříve?
Obnovení křížové cesty zatím neplánujeme, protože cesta není naše, ale s Lesy České republiky nyní jednáme o jejím bezúplatném předání. LČR ale nesouhlasí, chtějí cestu prodat nebo směnit. Toto řešení se nám zdá podivné, protože např. státní statek Bílý Kostel nám takovéto malé výměry, pokud je obec potřebovala ke své činnosti, ochotně předával bezúplatně. Mám za to, že se jedná o stejné ministerstvo. Ale přístup lidí je jiný. Vždyť jen oddělit část pozemku by stálo více, než samotná cesta.

Jak nákladná byla realizace kaple a jak náročné bylo peníze sehnat?
Rozpočet na rekonstrukci byl dva miliony tři sta tisíc korun. Peníze jsme bez úspěchu sháněli od roku 2004. Podařilo se to v roce 2007 z evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu pro obce do pěti set obyvatel. Bylo to poměrně složité, ale nevzdali jsme to a úspěch se dostavil.

Hodlá obec kapli využívat pro pořádání kulturních akcí?
Obec určitě hodlá kapli využívat pro koncerty. Složitější to je s výstavami, protože kaple je vzdálená od obce a vždy zde je nebezpečí odcizení vystavovaných děl.

I ostatní památky ve vaší obci jsou ve velmi dobrém stavu, proč je podle vás důležité se starat o kulturní dědictví?
Starat se o památky a opravovat je, je naší prioritou. Poslední památka na opravení je nad již zmiňovanou kaplí na kopci Kalvárie v Mařenicích. Je tam vrchol, který se nazývá Sedmispáči. Jsou tam umístěna Boží muka a skalní reliéf. To bychom chtěli zvládnout do procesí, ale trochu nám ztěžuje situaci počasí. Také máme v úmyslu obnovit opěrnou zeď okolo kaple na Kalvárii.

Setkáváte se s oceněním práce, kterou pro obecní památky děláte?
Abych byl upřímný, tak s oceněním naší práce se moc často nesetkáváme. Ještě tak od turistů, kteří naši obec navštíví.

Jaké další práce vztahující se ke kulturnímu dědictví v obci plánujete?
Naše další práce bude spočívat v udržení těchto již opravených památek. Kalvárii a horu Luž bychom také chtěli osadit směrovými růžicemi. Dále máme v úmyslu spolupracovat s obcí Kunratice u Cvikova na jejich projektu Kupecké stezky, která vede z Kunratic do Německa právě přes již zmiňovanou Kalvárii v Mařenicích.

Autor: Tomáš Cidlina