Místostarostu města Nový Bor pověřili zastupitelé během listopadového zasedání tím, aby co nejrychleji začal jednat o prodeji nepotřebných hasičských vozů. Pověřili ho však také tím, že má o výsledcích jednání zastupitele informovat na prosincovém zasedání, které proběhlo ve středu 13. prosince.
Tento úkol mu zadali z jediného důvodu. Utržené peníze mají sloužit na nákup nového vozu, který v případě neúspěchu při prodeji bude muset město zaplatit z vlastní pokladny. Na říjnové schůzi hlasovali zastupitelé o přijetí dvoumilionové dotace a na dotaz vedoucího finančního výboru města Milana Přívratského, zda budou další nároky na rozpočet, odpověděl místostarosta, že nikoli. „Zbylé čtyři miliony pokryjeme z prodeje nepotřebné techniky,“ odpověděl už v říjnu Jindřich Mareš.

O měsíc později však hlasovali zastupitelé o úvěru, který by zbylou část pokryl. To se nelíbilo Milanu Přívratskému a nazval tento čin podvodem na zastupitele. „Nejdříve tvrdíte, že nároky na rozpočet nebudou a nyní schvalujeme úvěr,“ řekl v listopadu na adresu vedení radnice. „Je to podvod na zastupitele,“ dodal jedním dechem.
Právě proto zastupitelé pověřili místostarostu k urychlenému jednání a podání informací na prosincovém zasedání. Informace však zastupitelům žádné nepřednesl. „O prodeji samozřejmě jednám,“ řekl místostarosta na páteční tiskové konferenci. „Už mám i nějaké zájemce, kteří se na vozy přijedou podívat,“ dodal s tím, že zastupitele neinformoval, protože na to nezbyl čas. „Starostka nechala deset minut před devátou hodinou hlasovat o tom, zda bude jednání pokračovat i po deváté hodině. Měl jsem v plánu informovat zastupitele v bodě různé na konci jednání, ale nezbyl na mě čas,“ obhajoval se místostarosta.
Žádný trest za nesplnění úkolu by ho však nečekal ani v případě, že by na něj čas zbyl, a ani přesto by informace zastupitelům nepodal. „Za nesplnění úkolu, kterým zastupitelé místostarostu pověřili, není možné mu udělit nějaký trest. Na to, zda úkol skutečně nesplnil, by měl přijít kontrolní výbor,“ vysvětluje Milan Přívratský. „Jediné, co mohou zastupitelé udělat, je to, že ho mohou odvolat z funkce. Takto radikální řešení však za malý prohřešek jako je tento nepřichází ani v úvahu,“ dodává.
Pro odvolání Jindřicha Mareše z funkce místostarosty by zastupitelům stačily hlasy jedenácti nespokojených zastupitelů z celkových jedenadvaceti. Stejně tak je tomu i s odvoláním starostky.

Další zprávy z regionu najdete zde