„Novelizovaný zákon o ochraně ovzduší stanovuje od 1. ledna 2017 povinnosti provozovateli stacionárního zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s příkonem od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení, včetně teplovodních kamen a krbů s výměníky," říká vedoucí odboru životního prostředí Růžena Konvalinová s tím, že nerozhoduje, zda je zdroj využíván 4 dny v roce nebo každý den.

Od 1. ledna musí provozovatel na vyžádání orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností předložit doklad o provedení kontroly odborně způsobilou osobou.

V případě, že se tak nestane, může provozovatel dostat pokutu do výše 20 tisíc korun. Úřad může nově provést i kontrolu, zda je k vytápění používáno palivo doporučené výrobcem.