Důvody, pro které studenti nebyli připuštěni ke zkouškám jsou buď špatné známky na vysvědčení nebo mnoho zameškaných hodin a díky tomu nemohli být klasifikováni.
Na Obchodní akademii v České Lípě z osmdesáti maturantů nepůjde ke zkouškám čtrnáct z nich.
„Většina ze čtrnácti studentů bude dělat opravné zkoušky v srpnu a pokud uzavřou ročník, budou v září připuštěni k maturitě. Ti, co mají více jak dvě nedostatečné na vysvědčení, musí opakovat celý ročník znovu,“ uvedl Martin Kabrna, zástupce ředitele Obchodní akademie.
Na Střední průmyslové škole sklářské v Novém Boru letos nemají žádné studenty, kteří nepůjdou k maturitám kvůli prospěchu.
„Jen jedna studentka bude opakovat čtvrtý ročník, protože měla velké zdravotní problémy během školního roku a nemohla být proto klasifikována,“ řekla deníku Ilona Jindrová, zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru.
Na Gymnáziu v České Lípě z celkového počtu 73 maturantů nebyli připuštěni kvůli špatnému prospěchu pouze tři žáci.
„Dva studenti budou dělat opravnou zkoušku již příští týden na vlastní žádost, které bylo ze strany školy vyhověno a jeden ze studentů bude dělat opravnou zkoušku až v září,“ sdělila nám Helena Paszeková, zástupkyně ředitele českolipského Gymnázia.
Letošní rok je úspěšný pro většinu maturantů a „zkoušku z dospělosti“ mají „v kapse“. Většina z nich se hlásí na vysoké školy. Přejeme jim, aby jejich další studium bylo tak úspěšné jako na střední škole.