„Řada populárních osobností má své chalupy v rekreačních oblastech Libereckého kraje. Jejich fanoušci se zajímají o různé oblasti jejich životů. Výstava se dotýká chalup těch, kteří již mezi námi nejsou, přesto je jejich popularita, díky celoživotní umělecké práci, stále vysoká,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovního ruchu Libereckého kraje.

V patře Vísecké rychty se návštěvník seznámí s vybranými osobnostmi české kultury, které se rekreovaly na svých chalupách v oblasti Českolipska. Na jednotlivých závěsných panelech jsou k vidění jejich chalupy včetně stručných životopisů slavných českolipských chalupářů. Expozice seznamuje s místy odpočinku Vladimíra Menšíka, Vlastimila Brodského, Jiřího Zahajského, Josefa Větrovce, Hany Zagorové a Evy Pilarové.

Studenti Gymnázia Česká Lípa zvítězili v celostátní prestižní soutěži Pohár vědy.
Poradili si s kurkumou, i peroxidem vodíku. Studenti z Lípy mají Pohár vědy

V některých truhlách v patře Vísecké rychty se nalézají  některé předměty z chalupy Vladimíra Menšíka. Nechybí  fotografie a texty z uměleckého života Vlastimila Brodského, stejně jako z jeho pobytu na chalupě. Výstavu doplňují předměty z depozitáře muzea, které darovali lidé z chalup a domů na Českolipsku.

V přízemí Vísecké rychty, konkrétně v misníku, je vystavena busta Vlastimila Brodského, kterou zapůjčila obec Slunečná.