Odstraňování autovraků, které zabírají místa na místních komunikacích včetně parkovišť, umožňuje novela o pozemních komunikacích, která je účinná od 30. dubna 2020.

Ta přinesla jednodušší definici vraku. Tím už není jen zrezivělé auto bez značek, které je od pohledu nepojízdné. Nově je za něj mimo jiné považovaný také vůz, který má minimálně šest měsíců propadlou technickou kontrolou. V Novém Boru jsou takových aut desítky. V České Lípě jde o stovky vraků.

Jiráskovo divadlo v České Lípě.
Divadlo v Lípě převezmou stavbaři, dají mu novou tvář

Město jako vlastník místní komunikace nejprve vyzve vlastníky těchto vozidel, aby si do stanovené lhůty zajistili technickou prohlídku nebo auto odstranili a odstavili mimo pozemní komunikaci. Pokud tak neučiní, město vůz na jejich náklady odstraní a odstaví na vhodném místě. Pokud o auto majitel nebude mít zájem, může ho město na jeho náklady prodat v dražbě nebo předat k likvidaci.