Naplno testovat informační systém datových schránek začali na Městském úřadu v Novém Boru. Jsou tak, po ministerstvu vnitra, druhým úřadem v republice, kde se v provozu zkouší použití elektronické spisové služby.

Pilotním projektem se prověřují funkce spojené s napojením na spisové služby informačních datových schránek, především pak přihlášení, odeslání a příjem do a ze systému datových schránek. Současně s tím probíhají i zkoušky dalších rozšířených a pomocných funkcí, mimo jiné kontrola doručení, přehled odeslaných a přijatých zpráv.

„První zkušenosti prokazují očekávanou funkčnost a výhodnost systému,“ konstatuje Antonín Metál, tajemník Městského úřadu v Novém Boru. „Zatím máme pozitivní poznatky o rychlosti systému, rychlosti přijímání a odesílání zpráv, a to včetně příloh v elektronické podobě.“

Na zprovoznění datových schránek se připravuje i Městský úřad v České Lípě. „Na tento systém je z naší strany nezbytné připravit spisovou službu, rozšířit datové uložiště a v neposlední řadě připravit elektronickou podatelnu, kde bude probíhat ověřená konverze dokumentů z datových schránek,“ popisuje průběh příprav českolipský tajemník městského úřadu Jan Hladonik.

V souvislosti se zahájením provozu datových schránek počítají v Novém Boru s vytvořením eGon Centra. Jeho prostřednictvím chtějí nabízet proškolování pracovníků městských a obecních úřadů, zaměstnanců příspěvkových organizací, ale i členů zastupitelstev. Od všech se totiž očekává, že budou schopni plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu, tedy obsluhovat Czech POINT nebo vkládat data do datových schránek.

Školení jsou nezbytná

Bez patřičných znalostí se úředníci neobejdou, a proto se musejí v průběhu následujících tří let vzdělávat v eGon Centrech, jejichž činnost bude z pětasedmdesáti procent hrazena z fondů Evropské unie. „Na proškolování zaměstnanců a pořízení techniky můžeme na základě předloženého individuálního projektu prostřednictvím ministerstva vnitra získat dotaci z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,“ vysvětluje Antonín Metál.

Centra v obci s rozšířenou působností mohou získat dotaci do výše 2 milionů 779 tisíc korun s 15 % kofinancováním z vlastních zdrojů. Přesná výše dotace bude vypočtena z plánu vzdělávání a počtu účastníků vzdělávání. „Město Nový Bor by mělo v průběhu let 2010 až 2012 do projektu vložit cca 300 tisíc korun,“ upřesňuje novoborský tajemník a doplňuje, že žádost o poskytnutí dotace budou zastupitelé města schvalovat tento týden.

„Proškolování zaměstnanců našeho úřadu ani zaměstnanců z příspěvkových organizací zřízených městem se nevyhneme,“ dodává tajemník Metál.
Podle něj, pokud by Novoborští o dotaci nezažádali, budou muset náklady spojené se školením hradit z rozpočtu města.

Českolipští v současné době vyhodnocují výběrové řízení na zaměstnance, který bude mít agendu datových schránek na starosti. „Praktické zkušenosti s tímto systémem bychom pak rádi zkonzultovali také s městem Nový Bor, který již má v této oblasti zkušenosti,“ dodává Jan Hladonik.