„My s tím počítáme, rádi bychom měli na konci roku vysoutěženého dodavatele,“ potvrdila Volfová. Zastupitelé na svém lednovém zasedání schválili v rozpočtu na rok 2019 na nutné zabezpečení a provizorní zastřešení 11 milionů korun. Pro další dvouleté období pak radnice počítá ještě s dalšími 80 miliony na rekonstrukci. „Chtěli bychom z domu mít multifunkční objekt, jednou z variant je přestěhovat sem dům dětí a mládeže Libertin. Ještě do zahájení rekonstrukce v tom chceme mít jasno,“ řekl místostarosta Martin Brož, který má na starosti správu majetku a územní plánování.

Kounicův dům.
FOTO: Kounicův dům se rozpadá. Bez střechy je už tři a půl roku

„Statické zajištění bude obsahovat i některé opravy, které by se dělaly i při té rekonstrukci,“ uvedl Brož. Jak poznamenal, o budoucnosti budovy jednají s ředitelkou domu dětí Libertin. „Chystáme se připravit prostorovou studii. Přestěhování dětí právě do Kounicova domu má svou logiku. Současné prostory na Škroupově náměstí jim už nestačí. Je ale třeba zjistit, zda Kounicův dům bude dostatečně velký a zda tam bude prostor i pro další rozvoj,“ prohlásil Brož.

Podle radních se město snaží k záchraně a smysluplnému využití památky zajistit také peníze z dotačních fondů. „Možnosti a šance na příspěvky jsou. Získat dotaci můžeme například na statické zajištění domu, máme požádáno o 1,5 milionu. Sice nejde o tak významnou částku, ale i tak nám pomůže,“ podotkla starostka. Další možnost čerpání je u ministerstva pro místní rozvoj. 

Kounicův dům.
Kounicův dům už patří Lípě. Zastupitelé budou rozhodovat, co s památkou dál

Vyhořelou stavbu před časem zkoumal statik David Mareček a ve svém posudku konstatoval, že od vyhoření objektu se stavebně technický stav výrazně zhoršil. „Budova je v kritickém stavu a lze předpokládat, že v případě, kdy nebude provedeno provizorní zastřešení a konstrukce a ty tak budou vystaveny působení zimních klimatických podmínek, dojde k výrazné destrukci podstatné části konstrukcí, zřícení kleneb, obvodového zdiva,“ upozornil Mareček.

Ohroženy jsou i sousedící domy čp. 65, 99 a 1739, ale především je ohrožena bezpečnost a zdraví osob pohybujících se v okolí budovy. Statik proto doporučil co nejdříve podepřít klenby, vyklidit suť, zabednit okna a odbourat nesoudržné zdivo v koruně obvodových i vnitřních stěn a znovu tyto části vyzdít.

Kounicův dům.
Lípa koupí Kounicův dům. Za vyhořelou památku město zaplatí necelé dva miliony

„Pokud tyto práce nebudou provedeny dostatečně rychle, hrozí nevratné poškození památky. Problém je, že volné kapacity stavebních firem jsou téměř nulové. Přesto odbor rozvoje města a investic oslovil několik stavebních firem s tím, zda je některá z nich schopna v krátkém termínu provést nutné stavební úpravy,“ prohlásil už dříve bývalý místostarosta a současný zastupitel Juraj Raninec.

Někdejší měšťanský dům postavila koncem 18. století hrabata Kounicové, kterým patřilo českolipské panství. V květnu 2015 dům kvůli svařování ve střešních prostorách vyhořel, zůstalo z něj pouze obvodové zdivo. Město ho koupilo loni v srpnu za necelé dva miliony korun od Sdružení sportovních svazů ČR, které od požáru na domě žádné práce nedělalo. Od roku 1958 je zapsanou nemovitou kulturní památkou.

Kounicův dům.
Za Kounicův dům Lípa nabízí dva miliony. Ten vyhořel už před třemi lety