Jak vysvětlila mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová, loni přišla v rámci tohoto programu pouze jediná žádost o podporu, a to na 496 tisíc korun. Podal ji stomatolog z Moskevské ulice David Hájek, kterému byla v plné výši poskytnuta. „Žadatelé mohou letos získat až 500 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí.

Nedostatečnou aktivitu města a snižování částky na dotace v této oblasti kritizuje bývalá starostka České Lípy a současná opoziční zastupitelka Romana Žatecká (ČSSD). Za jejího vedení v roce 2018 program vznikl, a to ve snaze nalákat do města lékaře potřebných specializací a ulehčit jim start při zřizování ordinací.

„Hledali jsme pro ně motivaci. Viděli jsme ji ve finanční podpoře vzniku nových ordinací,“ řekla Žatecká. Podle ní se po prvním vyhlášení českolipští zastupitelé shodli, že existenci tohoto programu je nezbytné propagovat. „Program je potřeba víc propálit do světa, nestačí ho jen zveřejnit na úřední desce města. Mrzí mě, že i ten třetí ročník je stále bez větších změn i bez většího rozšíření mezi cílovou skupinu, které se může týkat,“ vyjádřila se Žatecká.

Podle ní se dnes město nesnaží program předefinovat tak, aby byl atraktivnější pro mladé lékaře a splnil cíl, se kterým vznikl: aby v České Lípě byla zajištěna lékařská péče v těch oborech, které pomalu mizí. „Sedím ve výboru sociálním a zdravotním, který se snaží rozšiřovat specializace, ale se samotným lepším využitím musí hnout odborníci na radnici – hledat a navrhovat jiné cesty, jak oslovit mladé lékaře z Českolipska, hledat inspirace v jiných městech. Ale tuhle práci po třech letech na programu nikdo neodvedl, prostě se jen předává z roku na rok,“ dodala Žatecká.

Vedení města vidí problém především v malém zájmu z lékařské obce. Potvrdilo ale, že dotační program na podporu zdravotních služeb neopouští svůj původní záměr a cíl – zvýšit dostupnost zdravotní péče a podporovat zřízení nových lékařských praxí. „Veškeré změny jsme provedli na základě zkušeností z loňského roku, ale i podnětů od příjemců dotací,“ řekla o rozhodnutí zastupitelů starostka Jitka Volfová (ANO). Podle ní si radní uvědomují, že lidé v České Lípě postrádají především stomatology a do budoucna by mohli chybět také praktičtí lékaři pro děti i dospělé a specialisté na revmatologii a oční lékařství.

Chybějí i psychiatři

Na základě jednání se zdravotními pojišťovnami byli mezi chybějící lékařské praxe na Českolipsku nově zařazeni také psychiatři pro dospělé a děti a lékaři z oboru vnitřní lékařství. „Právě lékaři se všemi těmito specializacemi si mohou z tohoto dotačního programu požádat o finanční pomoc spojenou s nezbytnými náklady na zřízení nové praxe nebo převzetí staré praxe po lékaři, který odchází do důchodu,“ poznamenává Volfová. Z programu lze financovat také mzdu zdravotní sestry nebo náklady spojené s nákupem nového vybavení.

Město Česká Lípa plánuje rozdat v rámci devíti dotačních titulů přes 27 milionů korun. Nejvíce peněz půjde na sportovní aktivity, celkem 13 milionů korun, nebo na podporu registrovaných sociálních služeb, kde je připraveno sedm a půl milionu korun. Jednotlivci či kluby a spolky smí podávat své žádosti v termínu od 9. do 23. března 2020. Samotné peníze pro konkrétní uchazeče zastupitelé plánují projednat až na svém dubnovém jednání. Peníze by tak úspěšným žadatelům měly přijít na účet v průběhu května letošního roku, tedy o měsíc dříve než v roce 2019.