V úterý 11. října tak za školáky vyrazili starosta města Jaromír Dvořák společně s velitelem Městské policie Jiřím Zemancem a nadpraporčíkem Milanem Bradáčem z Preventivně informační skupiny Policie ČR v České Lípě, aby děti seznámili s náplní preventivního programu Ajax.

„Vždy na začátku školního roku dostanou druháci sešitky s praktickými informacemi a radami, které se týkají prevence kriminality. Obsahem jsou také různé úkoly, jež mají během školního roku samostatně nebo s pomocí rodičů a paní učitelky plnit. Děti se jejich vypracováním například učí, jak se zachovat, když je na ulici zastaví cizí člověk, co mají dělat, když jsou svědkem nebo přímo obětí šikany. Dozvědí se také, kde mohou požádat o pomoc v případě ohrožení či jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Do každé třídy rovněž věnujeme velkého plyšového psa, který je maskotem projektu a symbolickým ochráncem dětí,“ přiblížil Jiří Zemanec, velitel novoborské Městské policie. Ten zároveň doplnil, že v období před letními prázdninami probíhá vyhodnocení programu, a to opětovnou návštěvou ve třídách a kontrolou zápisů v sešitkách.

„Doposud máme jen pozitivní zkušenost. Žáci i pedagogové na základních školách se prevenci kriminality věnují svědomitě. Na konci školního roku je pokaždé znát velký pokrok. Děti o možném riziku mnohem více přemýšlejí a mají osvojené způsoby chování, které jim pomáhají nebezpečí předejít,“ uzavřel Jiří Zemanec.

Jana Maněnová