Unikát, o který docela určitě nestála, získala v těchto dnech Česká Lípa. Zařadila se mezi zřejmě velmi omezenou skupinku měst, ve kterých zuří otevřená válka mezi radnicí a její městskou policií. Organizace, do které město nešťastně a necitlivě zasahuje už od prosince loňského roku, si nechce nechat „nakopat" jen tak. A brání se. Odborová organizace strážníků dnes oznámila, že na vedení města podává trestní oznámení.

Abyste si jako čtenáři mohli sami udělat obrázek, kdo, jak a čím v souboji mezi radnicí a městskou policií zachází a schází, uvádíme zde plná znění stanovisek, která ve středu odpoledne, resp. ve čtvrtek ráno vydala každá z „válečných" stran. A na úvod ještě krátký redakční zpravodajský text o tom, že radnice stáhla žalobu za poškození svého dobrého jména.

Lípa stáhla žalobu za poškozené renomé

Česká Lípa - Bránit své dobré jméno již Česká Lípa dále nebude. Žalobu, kterou na Karla Šiktance, autora facebookového profilu neoficiální městské policie, podalo pro poškození dobrého jména města předchozí vedení radnice, současná městská vláda stáhla.
Vedení města v čele se starostkou Romanou Žateckou to oznámilo v prohlášení, které včera rozeslalo do médií. Podle něj se město se Šiktancem dohodlo na ukončení sporu.
„Zvolili jsme formu mimosoudní dohody, podle které se pan Šiktanc už nebude nepravdivě a zkresleně vyjadřovat o práci našich strážníků," stojí v prohlášení. V něm se vedení města ohradilo i proti výtkám, že strážníci dostávají pokyny podle Šiktancových připomínek. (mip)

Radnice: Výhrůžkám a vydírání nebudeme ustupovat

Situace v městské policii se neuklidňuje, naopak nervozita a vzájemná napadání vzrůstají. Svědčí o tom i otevřený dopis strážníka Michala Vydry, který Městskou policii v České Lípě (MP) opouští. Uvádí, že jej k odchodu přiměla nepříjemná atmosféra a rozvrácený kolektiv.
Naší snahou bylo, a stále je, zefektivnit práci městské policie tak, aby tu byla pro občany. S tímto cílem také proběhla výměna vedení MP. Nikoliv proto, aby odcházeli zkušení strážníci, jejichž práce si velmi vážíme.

Mgr. et Mgr. Procházková měla více než dva měsíce na to, aby situaci uklidnila a dala strážníkům jistotu zaměstnání i slušného zacházení. Avšak odchod strážníka Vydry a jeho veřejně publikované důvody dokládají, že v chodu městské policie nedošlo k žádné změně. Proto se vedení města jednomyslně rozhodlo svolat na příští středu 11. března 2015 zasedání zastupitelstva města, které opět bude vyhrocenou situaci v MP řešit. Pokud by totiž ke změně v MP došlo, nemusel by nám strážník Vydra přes média vyčítat, že zasahujeme do vedení městské policie a dokonce prý strážníkům rozdáváme denní úkoly. Proti tomu se musíme ohradit. Úkoly rozděluje pověřená zastupitelka Mgr. et Mgr. Procházková, kterou ve svém dopise pan Vydra chválí. Pak se ale divíme, proč se na ní jako na svou nadřízenou s důvěrou neobrátil, aby s ní řešil své pocity a výhrady.Pan Vydra se rovněž snaží vyvolat dojem, že městskou policii řídí Karel Šiktanc. Není to tak. Obáváme se však, že ji neřídí ani paní Procházková. Nasvědčuje tomu i fakt, že v souvislosti s městskou policií čelíme anonymním výhrůžkám a vydírání. Ty mají zastavit zahájené změny a nechat městskou policii běžet podle pravidel, která platila za našich předchůdců. Na to ale nepřistoupíme. Změnu ve fungování MP jsme občanům slíbili ve volbách.
V uplynulých dnech rada města rozhodla o řešení vleklého sporu s Karlem Šiktancem. Zvolili jsme formu mimosoudní dohody, podle které se p. Šiktanc už nebude nepravdivě a zkresleně vyjadřovat o práci našich strážníků. Doufáme, že oni si pro změnu zvyknou, že nás jejich názory zajímají, a proto je čas od času navštívíme na služebně při práci. Není nám totiž lhostejný chod žádné městské organizace, městkou policii nevyjímaje. Jestliže dříve taková komunikace nebyla zvykem, pak je načase, aby strážníci připustili možnost, že se i o jejich práci vedení města zajímá.

Mgr. Romana Žatecká, starostka
Alena Šafránková, místostarostka
Mgr. Juraj Raninec, místostarosta

Strážníci: Na jednání starostky jsme upozornili státní policii

Vážené zastupitelkyně, vážení zastupitelé,
dovolte nám, abychom vám předali otevřený dopis Odborové organizace odborového svazu státních orgánů a organizací při Městské policii Česká Lípa. Vzhledem k tomu, že tento dopis je otevřený, otevřené je i naše vyjádření.
Pamatujeme si to jako dnes, když jste se většinově v prosinci minulého roku podíleli na ukončení činnosti ředitele Městské policie Česká Lípa p. Ing. Bc. Lubomíra Meryho v jeho funkci. V té době jste si patrně neuvědomili, že jste některými svými výroky zhanili práci desítek lidí z městské policie, kteří několik let sloužili tomuto městu a sami byli i vašimi voliči. Nadstandardní vztahy ředitele městské policie s některými politiky, které mu zejména byly vyčítány, byly totiž zcela jeho soukromou záležitostí a městskou policii nikterak neovlivňovaly. Přesto jsme dokázali pochopit, že o jistou politickou satisfakci se jednat mohlo. Po patrně právních chybách města s odvoláním ředitele Ing. Meryho a nastalé patové situaci jsme se dočkali vydání tiskové zprávy oslavující jeho patnáctileté budování městské policie a poděkování za práci. Byl to první výsměch všem občanům tohoto města, kteří zcela logicky nepochopili onen hbitý veletoč vedení radnice. Ještě v této tiskové zprávě chybělo dodat, že veřejné poděkování následovalo za jeho ústupek o ukončení pracovního poměru dohodou, navíc nechtěl snášet nevhodné výroky na svoji osobu od některých z vás a zejména výroky vám dobře známého Karla Šiktance, které byly tak vulgární, že nejdou v tomto dopise publikovat.
Když v prosinci na městskou policii nastoupila zastupitelkyně města pověřená řízením městské policie, byli jsme uklidňováni, že jisté kroky se nechaly očekávat a celé události patrně přispějí k uklidnění atmosféry na této městské policii, která byla po dlouhý čas pranýřována na základě lživých výroků Karla Šiktance hlavně z důvodu jeho osobního sporu s naším kolegou a dříve i rodinným známým, panem Ing. Pachovským. Čekali jste snad, že zaprodáme svého kolegu za svůj klid kvůli tomu, že zrovna on v životě narazil na někoho, kdo se zcela vymyká běžnému chápání?

"Návštěvy starostky? Jen arogance moci"

Při úvodním seznámení celého kolektivu strážníků s novou zastupitelkyní pověřenou řízením městské policie dne 19. 12. 2014 v prostorách služebny městské policie prohlásila paní starostka Mgr. Žatecká, že nadále je řízením pověřena Mgr. et Mgr. Procházková, pouze ji budeme na pracovišti potkávat, s ní pracovat a nikdo z radnice do její práce zasahovat nebude. Toho dne jsme tam byli skoro všichni zaměstnanci městské policie, což činí asi 40 svědků.
Po nástupu Mgr. et. Mgr. Procházkové byla zavedena spousta změn, se kterými jsme mohli souhlasit nebo nesouhlasit, ale je pravdou, že z veřejnosti se začaly ozývat kladné ohlasy a děkovných dopisů začalo přibývat. Jistá nespokojenost se změnou služeb u strážníků byla, ale pokud limitovaný počet strážníků musí během denní doby plnit řadu úkolů, potom je to na úkor výkonu služby v noci a strážníci jsou o něco méně placeni z důvodu nižších nočních příplatků. O nic víc se nejedná a navíc jste sami proklamovali, že strážníci v ulicích vidět budou. S tím vším se smířit dokážeme, peníze nejsou u nás u většiny totiž úplně tou hlavní prioritou. Nadále je noční služba plně zajištěna stejně jako ji zajišťuje obvodní oddělení Policie ČR nebo hlídková služba Policie ČR zde ve městě, a to včetně zesílení v některých dnech o další hlídky. Po měsíci naší práce s p. Mgr. et Mgr. Procházkovou jsme nakonec mohli konstatovat, že městská policie nachází svou ztracenou jistotu i chuť do práce, kterou většina strážníků zejména bere prioritně a chápe ji také jako pomoc občanům. Netušili jsme, že na politickém poli je patrně rozehraná partie, která jde zcela mimo naše chápání obyčejných lidí.
Od druhé poloviny měsíce února nastala intenzivní kontrola městské policie ze strany starostky Mgr. Žatecké a druhého místostarosty Mgr. Ranince zcela mimo jejich kompetence a ještě na úkor pracovní doby strážníků, kdy některé diskuze byly i hodinové. Řízením městské policie byla na základě vašeho rozhodnutí dle ust. § 3 z. č. 553/91 Sb., zákona o obecní policii, pověřena zastupitelkyně p. Mgr. at Mgr. Procházková a obdobné návštěvy na našem pracovišti skutečně nikdy nebyly a nejsou standardní záležitostí, navíc byly uskutečňovány bez vědomí přímého vedení městské policie. Ačkoliv tyto nájezdy na městskou policii byly označovány jako přátelské povídání si se strážníky, co je trápí, celkově šlo o rozvracení kolektivu i naší policejní práce. Některé návštěvy pracovníci městské policie vnímali zcela nevhodně. Pokud například byla starostka Mgr. Žatecká upozorněna dozorčím, že vstup na pracoviště městského kamerového systému jako režimového pracoviště je povolen a umožněn vzhledem k interní směrnici na základě zákona o ochraně osobních údajů jen okruhu osob, kam ona nepatří, bylo mu odpovězeno, že přece by nechtěl bránit ve vstupu starostce, která rozhoduje o financích. Obdobnou návštěvu i po poučení, že tato směrnice je v platnosti však paní starostka s místostarostou p. Ranincem zopakovali hned následující dny včetně opětovného vstupu na pracoviště městského kamerového systému, kde si pan místostarosta neodpustil zcela nevhodnou poznámku, zda paní starostka chce na místě pořídit fotografii. Vrchol arogance moci v tomto případě je zbytečné již dále komentovat. Zatím poslední uvedená exkurze včetně vstupu na režimové pracoviště proběhla včerejšího dne 4. 3. v odpoledních hodinách, kdy s sebou nezapomněli tentokráte vzít další radní, aby prokázali, jak přínosné jsou jejich návštěvy u nás. Že by vyrozuměli Mgr. Procházkovou o svém pohybu na jejím pracovišti, která seděla v té době ve své kanceláři v horním patře, a navíc byli upozorněni, že na pracovišti je, považovali za zcela zbytečné. Nevíme, zda tyto kroky paní starostka a místostarosta činili vůči městské policii z důvodu některých osobních antipatií nebo šlo o politickou hru se svým koaličním partnerem, ale počáteční obnova důvěry byla tímto zničena. Někteří pracovníci městské policie opět ztratili zcela chuť do práce a našli se strážníci, kteří nadále v této organizaci z uvedených důvodů pracovat nechtějí. Tato skutečnost jde zcela na účet paní starostky a místostarosty a nikoho jiného. Nechť nám uvedou, kolik těchto "přátelských návštěv" ruku v ruce učinili na jiných odborech města, které na rozdíl od městské policie spadají pod jejich kompetence?
Odborová organizace chápe některé jejich kroky jako překročení jim svěřených pravomocí, a z tohoto důvodu podala podnět k prošetření orgánům činných v trestním řízení pro zneužití pravomoci úřední osoby. Tento podnět se týká zejména jiných nehezkých podrobnosti jejich činnosti, kterou jsou již věcí uvedeného podání a nebudou zde uváděny z důvodu úniku informací kvůli vyšetřování.

"Plivnuli jste nám všem do tváře"

Posledním vrcholem jednání vedení města proti své městské policii bylo stáhnutí žaloby na osobu Karla Šiktance, který poškozoval jméno celé městské policie po několik let a zcela evidentně se také soudního jednání obával. Dovedeme pochopit, že pro zklidnění situace lze uzavřít jistý smír s tím, že žalovaná strana se nadále zdrží veškeré své publikace a za své jednání se omluví. Dohoda, která však byla uzavřena, je plivnutím do tváře všem strážníkům městské policie, plivnutím do tváře bývalému řediteli městské policie, který byl přece tak kladně novým vedením města chválen, a plivnutím do tváře i všem voličům nebo jen občanům města, kteří si myslí, že je reprezentují ti nejlepší. Zdůvodnění paní starostkou, že nemůže žalobou šikanovat jednoho obyvatele České Lípy, kterého ani pořádně nezná, vnímáme jako lživé a falešné, neboť nám všem jsou známy jejich schůzky na předvolebních mítincích, jeho návštěvy u ní v kanceláři a v neposlední řadě jejich důvěrné schůzky u kávy. Bez zajímavosti není i okolnost, že při projednávání této ostudné dohody v radě města byl po celou dobu jednání přítomen Karel Šiktanc. Jednání rady jsou neveřejná a i vám jsou odepírány z tohoto důvodu informace. Celkový postup stažení žaloby a uzavřené dohody o smíru bereme rovněž jako překročení pravomoci úřední osoby a i tento postup dáváme prošetřit orgánům činným v trestním řízení.
My jako strážníci městské policie, která postupuje dle stanoveného zákona a v pracovně právním poměru podléhá pod zákoník práce, skutečně nejsme cvičené opice, které někdo bude vodit v parku na řemínku a pokaždé je bude zastrašovat v rámci svých mocenských bojů nebo je bude ovlivňovat pro své dobré vazby k některým lidem z podnikatelské sféry nebo lidem, kteří si hojí své zájmy na úkor spravedlivého postupu dle zákona. Paní starostka hodnotí náš postoj tak, že jsme vykopali příkop mezi městskou policií a radnicí. Není tomu tak. Pouze jsme naučeni, že zákony platí pro každého, před nikým nemáme ohýbat záda a zlu se nesmí za žádných okolností ustupovat. Můžete spolurozhodovat o našem bytí či nebytí, o prioritách, kterým se máme věnovat, ale nechtějte šlapat po našich právech a přizpůsobovat si zákony ke svému prospěchu. Vámi zvolenou zastupitelkyni pro řízení městské policie Mgr. et Mgr. Procházkovou i po počáteční nedůvěře bereme jako člověka s vysokým morálním kreditem, který je v dnešní době skutečně vzácností, a obdivujeme ji, že i přes veškeré překážky s námi do dnešního dne vydržela. Za její práci i po odborné stránce a za to, co tak za krátký čas dokázala pro městskou policii udělat, jí děkujeme. Ať je poslední tiskové prohlášení současného vedení radnice jakékoliv (a může radnice mást veřejnost nadále desítkami dalších různých prohlášení o neschopnosti p. Mgr. et. Mgr. Pavly Procházkové) i nadále faktem zůstává, že tato nebojácná žena, kterou jste svým omylem nechtěně dosadili na místo zastupitele pověřeného řízením městské policie, morálním kreditem převyšuje kohokoliv, koho jsme dosud poznali. Je neskutečnou ostudou, že její práci hodnotí jedinci charakteru zcela jiného.

"Paní starostko, zvažte rezignaci…"

Apelujeme na vás, poctivé zástupce občanů, a tedy i zástupce naše, abyste v sobě našli slušnost bez ohledu na to, do které strany patříte a ctili jste zásady slibu, který jste složili při vašem jmenování. Přes veškerou nevraživost, kterou jistě k sobě někteří navzájem máte, byste si měli uvědomit, že si vás voliči vybrali jako své zástupce a veřejnost na komunální úrovni na vás jako na jednotlivce takto také nahlíží. Když už to nejde v celé společnosti, aspoň zde v tomto městě byste měli být první a měli se řídit svým vlastním rozumem i srdcem.
Nejsme hračkou ve vašich rukách nebo rukách některých z vás. Jestli vedení města zaujme určité priority a městská policie je plní na základě zákona, potom je vaší povinností tuto svou policii hájit nebo uvedené priority změnit. Jsme policií občanů České Lípy, která chce být policií kontaktní, ne persekuční, a vy jste jejich zástupci. Podléháme řízení jasně definovanému a ne řízení kolektivu lidí, navíc pro nás zcela bez morálního kreditu.
Vážená paní starostko, vyzýváme Vás, abyste laskavě zvážila svoji rezignaci, neboť jste svými činy jednoznačně prokázala, že nemáte morální kredit stát v čele tohoto města. Svoje předvolební heslo "Do politiky osobní prospěch nepatří" jste zcela degradovala. Pan místostarosta Mgr. Raninec v tomto směru nese s Vámi zcela stejnou odpovědnost.
Text dopisu byl schválen mimořádnou členskou schůzí dne 5. března 2015 jednohlasně členskou základnou, která v současné době tvoří nadpoloviční většinu všech zaměstnanců městské policie.
V České Lípě dne 5. března 2015
Za výbor Odborové organizace odborového svazu státních orgánů a organizací při Městské policii Česká Lípa

Mgr. Antonín Doležal – předseda
Ing. Jiří Pachovský – místopředseda
Jan Mištík – místopředseda
Roman Martínek – hospodář