Českolipští strážníci si vedou statistiku, díky které mají přesný přehled například o tom, kde se zdržuje nejvíce bezdomovců, kde dochází nejčastěji k rušení nočního klidu, ale také, kde jsou nejčastěji nalezené injekční stříkačky.

S evidováním jim pomáhá informační systém pro obecní a městské policie s názvem iQ Metropolis. „Každým dnem do něj zadávají strážníci údaje, které po čase vypovídají o různých událostech ve vztahu ke konkrétním místům. V současné době systém obsahuje již skoro 34 tisíc zápisů,“ uvedla mluvčí strážníků Eva Vlastníková.

Z posledních uveřejněných informací strážníci za dva roky v České Lípě evidují 336 případů nalezených injekčních jehel a stříkaček.

DROGY I NA SÍDLIŠTI

Z informačního systému je zřejmé, kde se drogově závislí tohoto materiálu nejčastěji zbavují. „Mezi nejfrekventovanější místa patří ulice 28. října na sídlišti Špičák a oblast Střelnice u městského parku,“ dodává Vlastníková. Výjimkou není ani sídliště Sever.

Strážníci jehly a stříkačky odebírají pomocí ochranných prostředků do speciálních kontejnerů, které poté odevzdávají dále k ekologické likvidaci. „V poslední době mnoho nálezů z terénu oznamují strážníkům i asistenti prevence kriminality,“ říká mluvčí strážníků Eva Vlastníková


Ze systému, kterým městská policie disponuje, je taktéž zřetelné, kde nejčastěji dochází k rušení nočního klidu. Některá místa se shodují s právě s hojnějším výskytem narkomanů. Nejhůř se lidé mezi sebou snášejí na sídlišti Sever. Zřejmě k tomu přispívá i nechvalně známý podnik Hong Kong. „Sídliště Sever je plné feťáků a ožralů. Potulují se tady kolem hospod a dětských hřišť. Člověk aby se bál posadit dítě na pískoviště,“ stěžuje si Hana Boušková z České Lípy.