Jde o peníze z nejrůznějších dotačních titulů a dalších finančních příspěvků.
„O tuto formu vylepšování městského rozpočtu se snažíme trvale,“ říká starostka Hana Moudrá.
Od počátku volebního období získalo město Česká Lípa z různých dotací, příspěvků a finančních darů již více než 16 milionů korun. „Z výčtu jednotlivých příspěvků je možné uvést například finanční dar společnosti ČEPS a.s. ve výši 1.000.000,- Kč,“ říká starostka Hana Moudrá.
„Dar byl rozdělen na pět částí,“ říká Jiří Samšiňák, projektový manažer dotací a veřejných zakázek městského úřadu.
Další finanční dar, tentokráte ve výši 200 000,- Kč, získala Česká Lípa od České pojišťovny v soutěži za snížení dopravní nehodovosti a k tomu půl milionu poskytla Česká spořitelna na obnovu zeleně po ničivém lednovém orkánu Kyril.
Ve městě přibyly nádoby na tříděného skla. Nádoby na tento odpad v celkové hodnotě více než 1 mil. Kč získalo město od společností EKOKOM a.s. a Marius Pedersen a.s.
Z programu INTERREG IIIA byla dále městu poskytnuta částka 0,5 mil. Kč na dlouhodobý vzdělávací projekt zástupců samospráv.
„Z takzvaných norských fondů našemu městu náleží další dotace ve výši cca 3 mil. Kč na realizaci revitalizace místních školních hřišť u mateřských škol,“ upozorňuje dále starostka.
Liberecký kraj České Lípě poskytl dotaci ve výši 10 mil. Kč na probíhající rekonstrukci Sportareálu.
Sto tisíc od Rady vlády pro záležitosti romské komunity poslouží na činnost terénního pracovníka.
Česká Lípa si z různých dalších dotačních programů připsala také finanční prostředky, které putují například na drobnou obnovu zeleně, na výuku žáků v rámci soutěže první pomoci pro žáky základních škol, nebo na regulaci počtu koček ve městě.
„Na dotační období 2007 - 2013 máme připraveny další ať již investiční projekty nebo tzv. měkké projekty,“ říká dále starostka.
Dotace by tak město Česká Lípa rádo získalo na projekt vybudování 17 km dlouhé cyklostezky Varhany, na budování Centra umění a kultury nebo na pokračování revitalizace městského parku.
Nadále bude město v rámci dotačních žádostí preferovat školská zařízení, hřiště u základních škol s cílem jejich otevření veřejnosti nebo umístění expozice textilního průmyslu v areálu vodního hradu Lipý.