Mají si rozdělit některé úkoly svých nových kolegů, kteří na zvýšený nápor v některých oblastech již nemají kapacitu. Během takzvaných organizačních změn, schválených radou města při posledním zasedání, přibude ke stávajícím sto osmaosmdesáti úředníkům dalších sedm.

Již od začátku tohoto měsíce personálně posílilo oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Opatření má zajistit více času pro případy jednotlivých dětí. „Česká Lípa patří do oblasti s vysokou mírou ohroženosti dětí a rodin, případy jsou komplikovanější a potřebují více času na řešení i s ohledem na rozsáhlé spádové území. Narůstá počet složitých případů, výslechů na Policii ČR včetně soudních jednání," říká tisková mluvčí českolipské radnice Monika Bayerová s tím, že počet spisů stoupl mezi lety 2014 a 2015 o necelé tři stovky, aniž by se počet odpovědných osob změnil.

Začátkem prosince by měl být zařazen do standardního pracovního poměru absolvent projektu úřadu práce, který jeho místo na odboru technické správy majetku rok dotoval. Z absolventa se nyní stane referent administrativy a ekonomiky, a bude mít na starost například informační systém úřadu, pojištění města nebo ekonomické činnosti.

Nově zřízený správní odbor bude od ledna 2017 zahrnovat úsek veřejné správy, oddělení matriky, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů a oddělení přestupků a řidičských oprávnění. Občané tu také najdou agendu týkající se sdružovacího a shromažďovacího práva a veřejných sbírek.

„Účelem této organizační změny je soustředění činností vykonávaných územními samosprávnými celky a Ministerstvem vnitra do jednoho organizačního celku správního odboru," říká Monika Bayerová. Kvůli změně vzniknou další čtyři pracovní místa.