Nové jízdní řády, které platí od 9. prosince minulého roku, přinesly i změny v tarifech veřejné dopravy některých dopravců.
„Tyto změny byly vyvolány především úpravou snížené sazby DPH, která začala platit 1. ledna letošního roku, dalším důvodem je nárůst cen vstupů, zejména pohonných hmot a nemalý vliv na tuto okolnost má i rozšíření mýtného systému na větší části silnic, které jsou ve vlastnictví státu,“ shrnul krajský radní pro dopravu Vladimír Richter.
Mnoho dopravců v Libereckém kraji na tyto změny reagovalo právě navýšením svých tarifů. „Liberecký kraj, při vědomí skutečnosti, že zdražení cen veřejné dopravy by mohlo mnoho občanů odradit od jejího využívání a vehnat je do osobních automobilů, jednal po celý podzim roku 2007 o možnostech, jak se zdražení vyhnout, či jej zmírnit na únosnou mez,“ řekl radní.
Výsledkem těchto jednání je fakt, že k 1. lednu 2008 byly zachovány ceny jízdného v autobusové dopravě zajišťované nejvýznamnějšími dopravci Libereckého kraje, tedy jednotlivými ČSAD ve všech pásmech do 50 km.
„Zachovali jsme ceny, které Liberecký kraj svým rozhodnutím může ovlivnit. Vzhledem k tomu, že k úpravě cen jízdného v autobusové dopravě nedošlo, jsme ale museli vyřešit zvýšené nároky na rozpočet kraje,“ říká Vladimír Richter.
U Českých drah se pak i přes nesouhlas kraje jednalo především o zdražení jednotlivých obchodních nabídek (zpátečních jízdenek, zákaznického jízdného) a předplatních jízdenek (týdenních, měsíčních, čtvrtletních). „Dlouhodobě značně vysoké obyčejné jízdné zůstalo zhruba ve stejné výši. Novinkou je jen ten fakt, že toto jízdné je nově počítáno ne v pásmech, ale přesně podle ujetých kilometrů,“ pokračuje radní.
Usnadnit cestování v Libereckém kraji by měl i připravovaný integrovaný tarif IDOL.