V důsledku vleklých sporů mezi radnicí a firmou Vett provozující městskou autobusovou dopravu hrozilo, že od května přestane městská doprava jezdit. Prozatím je toto nebezpečí odvráceno.
Zastupitelé totiž odsouhlasili usnesení, podle kterého má být podepsaný dodatek smlouvy. Jestliže by Vett na dohodu nepřistoupil, má starostka Hana Moudrá možnost kontrakt vypovědět.
„Minulý týden předložila firma Vett návrh dodatku ke smlouvě, který mají právníci,“ uvedl místostarosta Jan Stejskal. Ředitelka společnosti Vett Eva Homolková tuto informaci potvrdila: „Dohodli jsme se na kompromisním řešení a v rámci dohody jsme připravili dodatek. Pokud bude dodatek přijatý, je dohoda na dobré cestě,“ řekla.
Právě smlouvu uzavřenou mezi městem a dopravcem uzavřena v roce 2003 na deset let považují představitelé Společnosti pro veřejnou dopravu za kámen úrazu. „Je velmi obecná a pro dopravce, který by se správně měl chovat jako dodavatel kterékoli jiné komunální služby v konkurenčním prostředí, nadstandardní. Taková smlouva pak může dobře fungovat v „dobách míru“ ovšem nikoli za situace, kdy mezi oběma stranami vzniknou zásadní spory,“ komentoval Ondřej Fábera, člen vedení Společnosti pro veřejnou dopravu. Připomněl, že město odmítá platit sjednané a poměrně štědré dotace a dokonce platnost jím samotným uzavřené smlouvy nedávno soudně napadlo.
Prozatím se tedy cestující nemusejí obávat, že by namísto levné hromadné dopravy museli používat vlastní auta nebo taxíky. Dalším jádrem sporu ale může být dlouho nedojasněná optimalizace. Tu si kvůli dosažení úspor město objedalo už v roce 2004.
„Veškeré návrhy ale nakonec zůstaly jen na papíře a dokonce si město objednalo další optimalizační studii, která počítá s nasazením mikrobusů a s úplně novým linkovým vedením, a která byla dokončena teprve před několika týdny,“ připomněl Ondřej Fábera.
I přes pozitiva, která nová studie přináší, je podle odborníků nutná úprava parkování, obratišŤ, prodloužení příliš krátkých časů na konečných pro vyrovnání zpoždění. V neposlední řadě je jasné, že některé spoje jsou tak obsazené, že jim nebude stačit kapacita mikrobusů.