Největší problém Mimoně je podle starosty města Petra Krále kamionová doprava. Přetížené silnice komplikují místním lidem život. „Kamiony jezdí přes město, protože se tady střetávají dvě silnice 2. třídy,“ povzdechl si Král.

Řešení má už město připravené, ale stále se čeká, až vejde v platnost. „Máme sice vyhlášku o zákazu tranzitu na jednu ulici, máme to povolené od České Lípy, ale zatím to bohužel není pravomocné,“ vysvětlil starosta.

Ve Stráži pod Ralskem by mohlo vyrůst předpokládané depo, gigantický areál s 600 kamiony denně a třetina z toho by měla projíždět přes Mimoň. Co tomu říkáte, nezhoršila by se ještě víc situace s dopravou?
Já si myslím, že ve Stráži je z toho zbytečná panika. Vypustila se nějaká první maximalistická studie. K té se stejně bude muset vyjádřit Liberecký kraj, a rovněž policisté musí dát povolení, kolik kamionů na silnici pustí. Studie je od 0 do nějaké maximální hodnoty a tu nikdo nepovolí. U jednáních se pak vždy snižuje. Můj osobní názor je, aby to investor koupil a ať to tam je, ale mají začít jednání o snížení kapacity.

Byla by to pro Stráž velká stavba?
Já si nedokážu představit, že ve Stráži pod Ralskem vznikne něco takhle velkého, protože nevím, kde by vzali zaměstnance. Haly se tu nevyplatí, je to všude daleko a není zde napojená doprava. Takové prostory se vyplatí u dálnice. Já si myslím, že tam jsou plánovány spíše výrobní haly. Ale podle mých informací, nikdo ještě přesně neví, co tam bude. Zatím shánějí nájemce.

Potřeboval by místní region nějaké další investory?  
Státní podnik Diamo, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, který realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, končí a Stráž a okolí potřebují zaměstnavatele. Jinak se z tohoto regionu stane mrtvý region, pokud tu nebudou velcí zaměstnavatelé. Diamo skončí v roce 2040. To už nyní propouští 160 lidí. A propouštění bude pokračovat. Musíme být rádi za nějakého investora, který přinese práci. Je pravda, že pustí o něco větší nákladní dopravu, což je nepříjemné. Ale u nás se boří fabriky, zůstala jen slévárna a Mitop. To je všechno. A když tady nebudou větší zaměstnavatelé, tak nebude konkurence, aby se zvedaly platy a lidi budou muset neustále dojíždět do práce do Mnichova Hradiště, do Boleslavi a podobně.

Stejně tak stavbu Lidlu v Mimoni provázejí problémy a stále se protahuje. Proč?

Tam byl problém s úředníky z Libereckého kraje, konkrétně ze životního prostředí. Někteří lidé jsou prostě „nemocní“. Pan úředník po nás chtěl vyřešit vsakování vody na parkovišti, které tam mělo vzniknout, s tím že se má voda vsakovat na místě. Jenže tam je spodní voda v metru. Ani podle fyzikálních zákonů to nelze, ale on stále trval na svém, dokud nedostane modré razítko od znalce. I Povodí Ohře, které má v této problematice hlavní slovo, vydalo povolení, že lze, aby se voda vsakovala částečně a zbytek se vypouštěl do řeky. Tento úředník dokonce požadoval, aby parkoviště nebylo pro 100 míst ale jen pro 50. Na což mu vůbec nepřísluší kompetence.

Kvůli tomu se stavba supermarketu zdržela? 
Ano, těmito požadavky zdržel stavbu o celý rok. Do toho pak přišla válka na Ukrajině. Což znamenalo další zdržení. Nyní je to už však záležitost Lidlu. Pozemky od nás koupil a stavební povolení má také.

Na druhé straně už nějací investoři v Mimoni podnikají. Co nejvíce stojí za zmínku?
Už v minulém volebním období se nám povedlo sehnat investory. Jeden udělal stavební parcely, na konci města sám, s tím, že jsme mu pomohli se spolufinancováním silnic. Další investor zbořil bývalou fabriku na výrobu židlí a bude tam rovněž stavět byty. A společnosti Syner jsme prodali bývalý prasečák. Má tam stavět halu. Vznikne tam tedy výrobna a bude to pronajímat. Takže to jsou investice v řádech 1 miliardy, které by měly do Mimoně přijít.

Jiráskovu ulici v České Lípě sužují nepřizpůsobiví občané.
Obyvatelé Jiráskovy ulice v České Lípě žádají o pomoc. Situace se prý nelepší

Co je podle vás největší změna k lepšímu, která se ve městě udála a vy jste na ni hrdý?
Podařilo se zrušit komunální společnost (Mimoňská komunální a.s., pozn. red.), která vlastnila 31 bytových domů. Měla asi 1000 bytů, které byly ve vlastnictví města. Byla to sice akciová společnost města Mimoně, ale podle mě nefungovala, tak, jak měla. Tu jsme zrušili a následně opravili všech 31 bytových domů. Investovali jsme do nich 300 milionů, tím, že jsme je všechny zateplili. To je podle mě největší úspěch tohoto města za poslední 4 roky.

Jak významným příjmem je nájemné z těchto bytů pro město?
Dohromady máme 1200 bytů a splácíme půjčku 20 milionů, ty byty nám už teď vynášejí kolem 50 milionů. Ale když vezmu v úvahu opravy a náklady na úředníky, tak konečný zisk není velký. Důvodem je nízké nájemné, které činí necelých 47 korun za metr čtvereční. To postupně zvedáme na úroveň 70 korun za metr čtvereční pro nové nájemníky. Umožní nám pokračovat v opravách i vevnitř. Je nutné udělat chodby, lina a elektroinstalace. Počítáme, že se nájmy během 6 let dorovnají.

Z jakého důvodu jste se rozhodli nechat nájmy na nízké úrovni?
V nájemních bytech nám bydlí přibližně polovina obyvatel města, proto je chceme udržet na přijatelné hladině, abychom zajistili rozvoj města a zároveň uspokojili potřebu sociálního bydlení. Nájem však musí reflektovat ceny komodit, který jsou nyní na trhu, abychom byty dokázali opravit.

Schody u kostela Narození Panny Marie v České Lípě se dočkají opravy. Město je získalo do svého majetku od církve.
Schody u kostela na Mariánské se dočkají opravy. Česká Lípa je dostala od církve

Kdo je další nejvýznamnější přispěvatel do rozpočtu města?
Stát. V podstatě nám dává mezi 110 až 150 miliony korun na daních. Ale jinak nemáme nikoho, protože firem tu moc není. Měli jsme malou daň z nemovitostí. Dále jsme mívali příjem asi 18 milionů z hazardu, a to i přesto, že tu máme jen 3 herny. Město o nich téměř nevědělo. Nedělají problémy, nezaznamenali jsme žádnou extrémní kriminalitu, ale stát nám sebral téměř všechny peníze, které z nich plynuly. Tedy přibližně 13 milionů čistého z oněch 18. Z toho důvodu jsme museli zvednout daň z nemovitosti.

Mnoho měst nechalo daň z nemovitosti na stávající úrovni, protože základ daně zvedla už vládla z 2 na 3,5 Kč za metr. Vy jste tedy zvolili jinou cestu? 
Daň z nemovitosti jsme zvedli pouze firmám, a to těm, které nemají sídlo v Mimoni. I přesto, že stoprocentně působí zde, tak mají sídlo v Praze, České Lípě a podobně. V tu chvíli to vypadá, že ve městě není žádná zaměstnanost. Těm jsme ji zvedli pětinásobně, na nejvyšší možnou hodnotu. Pokud ji chtějí snížit, tak si mohou přihlásit sídlo do města a poté se domluvíme. Zároveň jsme zvedli daň i těm osobám, které mají zříceniny. Některé to teprve čeká. Důvodem je, že se o ně nestarají. V centru je například areál okresního podnik místního průmyslu, známý pod zkratkou OPMP, který se rozpadá a ohrožuje obyvatele. Pán platil 50 až 60 tisíc ročně, tak teď bude platit 750 tisíc ročně. Buď to opraví, prodá, ale nemůže to nechat v tom stavu v jakém to je, uprostřed města.

Naplnilo se něco z toho, s čím jste vstupoval do funkce starosty?
Téměř vše. Nastupoval jsem s tím, že opravím Mimoň, zruším společnost Mimoňská komunální a.s. a zateplím celý bytový fond, to se povedlo. Dále jsme chtěli rozjet na Mitexu zástavbu prodejem parcel pro výstavbu rodinných domů. To se nám také povedlo. V podstatě jsme to připravovali 4 roky v 1. volebním období a nyní, pátý rok, ve 2. volebním období, to všechno jakoby dojelo. Česká byrokracie je obrovská, některé věci se kvůli ní protáhly.