Obyvatelé činžovního domu v mimoňské čtvrti Letná si na spravedlnost budou muset ještě počkat. Okresní soud v České Lípě odročil hlavní líčení vedené proti Janu Bernartovi a jeho manželce Ivě.

Obvinění už dostali podmínku

Ti byli obviněni, že od svých nájemníků vybírali nájemné a zálohy za služby, tedy elektřinu, vodu a teplo, ale už je dále neodváděli dodavatelům. Za to je soud uznal vinnými z trestného činu neoprávněného zásahu do práva domu, bytu nebo k nebytovému prostoru a trestním příkazem jim oběma udělil podmínky. Protože proti tomu oba obvinění podali odpor, okresní soud nařídil hlavní líčení.

K tomu se dostavila pouze Iva Bernartová s tím, že její manžel pobývá v Německu. Absence Jana Bernarta tedy nedovolila ani líčení zahájit a soudce Vlastislav Cháb jej odložil na srpen letošního roku.

Dvanáct rozhořčených nájemníků, kteří přišli svědčit, dalo před soudem najevo své obavy, zda se celá kauza neztratí do prázdna. „Když se ho nepodaří sehnat, jak to bude do budoucna,“ zeptala se za všechny Věra Slejšková. „Možná nám to bude trvat dva měsíce, možná půl roku, než pana Bernarta najdeme a obsílku mu doručíme. Ale nebojte se, najdeme ho,“ ujistil přítomné soudce Vlastislav Cháb.

To by možná nemuselo být tak složité, protože podle nájemníků se dotčený pohybuje po Mimoni. „Začátkem týdne jsem ho viděl u zahrádek přilehlých k domu,“ řekl Rudolf Torkoniak. Jan Bernart s chotí Ivou činžovní dům již prodali. „Důvodem byly spory s nájemníky,“ řekla Deníku Iva Bernartová s tím, že se ke kauze vyjádří až bude celé líčení u konce.

Na rozloučenou dělali potíže

Manželé Bernartovi před svým odchodem, na památku obyvatelům domu, uzavřeli pod zámek popelnice na přilehlé zahrádky a zároveň jim tam znemožnili přístup. „Udělali to, přestože máme smlouvu, v níž nám garantují užívání zahrádek po dobu pěti let,“ řekla Lenka Kurfiřtová.

Jan a Iva Bernartovi ale hlavně svým bývalým nájemníkům dodnes dluží správné vyúčtování služeb ještě za rok 2007, kdy nájemníci platili včas a řádně zálohy za služby, a to částky mnohdy vyšší, než jak ukládá zákon.

To ostatně potvrdila i kontrola Finančního ředitelství v Ústí nad Labem, na nějž se nájemníci sami obrátili. Jejím výsledkem bylo, že se manželé neoprávněně majetkově obohatili, protože uplatnili vyšší cenu za studenou vodu, než jaká byla účtovaná dodavatelem.

Finanční ředitelství se však zabývalo pouze kontrolou studené vody. Kontrolovat platby elektrické energie, plynu, tepla a teplé vody, z nichž se majitelé na úkor svých nájemníků obohatili mnohem více, přísluší pouze energetickému úřadu.

Život v domě se změnil v trápení

Martýrium, které si nájemníci s manželi Bernartovými, coby majiteli domu prožili, doslova převrátilo jejich životy. „Po osmatřiceti letech jsme se s manželem přestěhovali jinam. Oba jsme kardiaci, a ty nervy nám na zdraví nepřidaly,“ posteskla si Věra Slejšková. Její rodina nebyla jediná, která se z domu hrůzy odstěhovala.

Z původních dvaceti domácností jich zůstalo jen osm. „Každý, kdo měl možnost a šanci se odstěhovat, to udělal,“ podotkla Lenka Kurfiřtová. Jan Bernart s manželkou Ivou zakoupili dům i s nájemníky v mimoňské čtvrti Letná v dubnu 2007 od Mitopu. O sedm měsíců později začaly první útrapy zdejších obyvatel.

Další informace k případu naleznete v pravém sloupci v rubrice Související články

Ještě v listopadu téhož roku se dvacítka domácností ocitla na dva dny bez tepla a teplé vody. Dodávku zastavila společnost ČEZ, a to kvůli neuhrazení dlužné částky ze strany majitele celého objektu. V dubnu roku 2008 byli pro změnu nájemníci bez pitné vody a o měsíc později se opět přihlásil ČEZ, který přestal elektřinou zásobovat čerpadla a nemohla téct teplá voda.

V tu samou dobu došla trpělivost s neplatícím majitelem objektu i společnosti Energie holding. Ta pozastavila dodávky tepla a teplé vody na téměř půl roku, než Jan Bernart konečně uhradil statisícové pohledávky.