Velmi ostrý spor se rozhořel v Mimoni mezi starostou Františkem Kaiserem a zastupitelkou, dnes již bývalou předsedkyní finančního výboru Lenkou Grešlovou. Stalo se tak na základě neuveřejněného článku s názvem Podvádí městský úřad?

Článek, který Lenka Grešlová zaslala redakci Mimoňského zpravodaje 17. března, popisuje výsledek kontroly služebních cest Františka Kaisera a jedné z úřednic. Oba měli neoprávněně čerpat cestovní náhrady. Šlo o dvě dvoudenní zahraniční cesty do partnerských měst.

V Mimoňském zpravodaji článek nevyšel, ale na nejbližším jednání zastupitelů starosta předložil na stůl návrh na odvolání Lenky Grešlová z funkce předsedkyně i členky finančního výboru. Tento návrh většinou hlasů prošel.

V důvodové zprávě starosta uvádí: „Ing. Grešlová přeložila redakční radě Mimoňského zpravodaje ke zveřejnění článek, ve kterém uvádí výsledky jí provedené kontroly. Tím porušila zákonný rámec v několika případech: zákon o obcích, o ochraně osobních dat a o finanční kontrole,“ citujeme ze zprávy.

Porušení zákona se měla Lenka Grešlová dopustit tím, že neseznámila starostu a úřednici, kterou jmenovala, s výsledkem zjištění a nedala jim možnost se k výsledku vyjádřit. Měla také podle starosty předložit svá zjištění kontrolnímu výboru a zastupitelstvu.

„Ničeho jsme se nedopustili, vše vysvětlíme kontrolnímu výboru, který se věcí zabývá,“ uvedl starosta František Kaiser na dotaz Deníku. Doplňuje, že zastupitelé shledali pochybení v postupu finančního výboru, který Lenka Grešlová řídila v době vytváření rozpočtu města. Zastupitelka naopak trvá na svém. „Pro všechna tvrzení mám doklady a mohu je předložit,“ zdůraznila.

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit kontrolní výbor ZM prověřením vyúčtování cestovních náhrad. „Poté, co závěry kontrolního výboru budou projednány zastupitelstvem, bude s nimi veřejnost podrobně seznámena,“ přislíbil František Kaiser.