Ke každému článku je otevřená diskuse.

Sdělte všem svůj názor na věc.

Vaše názory nebudeme cenzurovat a uvidí je ti, kterých se článek týká.

(srolujte dolů pod článek a přidejte také svůj příspěvek do diskuse)

 

Zámecký park v Mimoni by měl v budoucnu získat novou tvář. Radnice plánuje jeho obnovu a k přípravám přizvala i místní občany, aby vyjádřili své názory na budoucí podobu parku.
Nejprve proběhla mezi mimoňskými anketa, ve které měli občané uvést, co pro ně park znamená, jak často do něj chodí nebo k čemu toto místo využívají. „Čekali jsme trochu větší zájem, ale nakonec se nám vrátilo sluŠných 130 dotazníků, z toho asi osmdesát podepsaných,“ říká starosta Mimoně František Kaiser.
Na základě vyhodnocení ankety proběhlo na začátku září diskusní setkání s občany, kam dorazilo kolem stovky místních. „Účastníky setkání jsme rozdělili do dvou skupin. Každé z nich jsme následně rozdali velké mapy parku, do kterých lidé mohli zakreslit, co by zde podle nich v budoucnu nemělo chybět,“ dodává starosta. Obě skupiny si pak svá díla navzájem prezentovaly.
A s jakými nápady mimoňští přišly? Podle nich by renovací měla projít studánka, v parku by nemělo chybět dětské hřiště a přejí si také zpřístupnění ostrůvku, aby zde vzniklo místo na konání například svatebních obřadů. „Na setkání nechyběl ani architekt, ovšem přítomní občané o něm nevědli, aby nebyli nijak ovlivnění,“ prozrazuje František Kaiser. Podle jeho slov však na závěr odborník přeci jen vystoupil z anonymity a navržené nápady ocenil.
Veškeré poznatky nyní architekt zpracuje do projektu, podle kterého by obnova Zámeckého parku měla probíhat. Peníze na její realizaci by mimiňská radnice chtěla získat z evropských fondů nebo z Euroregionu Nisa. Kolik peněz si však práce na parku vyžádají, zatím není jasné. „Nemalé náklady si vyžádá například oprava opěrné zdi nebo čištění rybníka. Po dokončení projektové dokumentace bude zřejmé, kolik peněz budeme potřebovat. Pokud však bude záměr dobře připraven, mohli bychom s žádostmi o dotaci uspět,“ podotýká mimoňský starosta.
Veřejná diskuse o budoucí podobě parků bude zřejmě ještě pokračovat, a to dalším setkáním s občany. „Cílem je, aby výsledná podoba co nejvíce odpovídala představám a potřebám obyvatel Mimoně,“ doplnila Alena Smrčková, vedoucí odboru zemědělství a životního prostředí.

Další zprávy z regionu najdete zde