Na linky takzvané městské hromadné dopravy zatím mimoňští zastupitelé neschválili zvýšený příspěvek. S jeho pomocí by v Mimoni a jejím nejbližším okolí jezdil nový autobus.

Nemají dostatek informací

Zastupitelé se zabývali přidělením dotace z rozpočtu města ve výši 130 tisíc Kč. Místostarosta Stanislav Baloun navrhl, aby Mimoň investovala 65 tisíc, zbylou polovinu by mělo zaplatit město Ralsko.
Tuto linku sice místní obyvatelé nazývají MHD, ale městská doprava to není. Vozí cestující z Mimoně do Kuřivo a Ploužnice. Krajský úřad Libereckého kraje na ni ročně přispívá čtyřmi sty tisíci korunami. A právě o tento příspěvek jde i do budoucna.
Jak vysvětlil Jiří Blecha, jednatel Technických služeb města Mimoně, které linku povozují, kraj chystá optimalizaci dopravy. „Vytíženost linky stoupá. Nemůžeme počítat s tím, že bychom z jízdného mohli koupit nový autobus, protože jízdné není naším příjmem. Převaha cestujících je z Mimoně,“ objasnil Jiří Blecha.
Zastupitelé ale jednání o dotaci odložili. „Máme málo informací. Autobus je sice přínosem, ale podklady pro rozhodnutí jsou nedostačující,“ konstatovala Lenka Grešlová, která zároveň vyjádřila i názor finančního výboru.

Odkud kam budou jezdit

Zastupitelé tedy chtějí odpovědi na otázky, do kterých obcí bude autobus jezdit, zda umožní i přepravu maminek s kočárky a zda se k financování připojí i město Ralsko.
Doprava z Ploužnice je tíživý problém. Do linkového autobusu se vejde jen jeden kočárek, a tak maminky, které musí do Mimoně, jsou nuceny použít frekventovanou silnici. „Kdo nejede autobusem, vyrazí pěšky. V zimě, když není vidět, je to o strach,“ popsal starosta Ralska Jindřich Šolc.
Významným problémem oblasti je nedostatečné dopravní napojení. Přitom i občané Mimoně mohou v budoucnu najít v bývalém vojenském prostoru pracovní uplatnění.
Kraj totiž jedná s několika investory. Dlouhodobý zájem investova projevuje Logika Ralsko, která chce vybudovat centrum na zpracování odpadů.